Informācija par brīvdienām valstīs, uz un no kurām SIA Vervo veic kravu pārvadājumus.

Lielākoties svētku dienas ietekmē transporta pakalpojumus, kuri tiek veikti ar autotransportu,
jo brīvdienu dēļ tieši autotransportam tiek noteikti braukšanas ierobežojumi.

Sekojošie ierobežojumi pamatā attiecas uz kravas automašīnām un transportlīdzekļu sastāviem ar maksimāli pieļaujamo masu virs 7,5 tonnām – ar šādu transportu visbiežāk tiek pārvadātas sauszemes kravas. Piemēram, Vācijā šādiem transporta līdzekļiem aizliegts pārvietoties svētdienās un valsts noteiktajās svētku dienās no plkst. 00:00 līdz 22:00. Plānojot kravu pārvadājumus svētku laikā, jāņem vērā ne tikai braukšanas laiku ierobežojumus atsevišķās valstīs, bet arī kravas nosūtītāju un saņēmēju darba laikus, kā arī izmaiņas prāmju kursēšanas grafikos u. tml. Lai Jūsu pasūtījumi pienāktu laikā, kravu transporta pakalpojumu pasūtīšanu veiciet laicīgi, sazinoties ar SIA Vervo transporta menedžeriem!

Valsts Svētku nosaukums Datums
Austria Corpus Christi 20.06
Croatia Corpus Christi  20.06 
Liechtenstein Corpus Christi  20.06 
Monaco Corpus Christi  20.06 
Poland Corpus Christi  20.06 
Portugal Corpus Christi  20.06 
Switzerland Corpus Christi  20.06 
Croatia Anti-fascist struggle day 22.06
Finland Midsummer Day 22.06
Estonia Victory Day Estonia 23.06
Liechtenstein Luxembourg National Holiday 23.06
Estonia St. John's Day 24.06 
Latvia Midsummer Day 24.06 
Lithuania St. John's Day 24.06 
Croatia State Holiday Croatia 25.06
Slovenia Statehood Day Slovenia 25.06
Azerbaijan Army and Navy Day 26.06
Ukraine Constution Day 28.06
Belarus Independence Day 03.07