Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR)

Ar mums pārvadājiet droši!

Jums ir bīstamas kravas, kuras nepieciešams piegādāt no punkta A uz punktu B? Mēs piedāvājam pilna spektra transporta un loģistikas pakalpojumus, tajā skaitā ir arī bīstamo kravu pārvadājumi jeb ADR kravu pārvadājumi pa visu pasauli. Mēs palīdzēsim ar atbilstošu dokumentāciju, kas nepieciešamas, veicot bīstamo kravu piegādes: licences, atļaujas u.c., tāpat arī nokārtosim muitas formalitātes, ja veicat kravu pārvadājumus uz vai no Krievijas, Ķīnas, ASV vai citas trešās pasaules valsts.
Esat ieinteresēts?
Gadījumos, kad nepieciešami izdevīgi un ātri bīstamo kravu pārvadājumi ADR, sazinieties ar mūsu loģistikas speciālistu, lai pārrunātu iespējamos risinājumus Jūsu vietējiem vai starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

Kas ir bīstamo kravu pārvadājumi ADR?

Bīstamo kravu pārvadājumi ADR ir pieskaitāmi kravām, kas var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos vai apdegumus, īpašuma bojājumus vai jebkādu citu kaitējumu videi. Lai veiktu drošus bīstamo kravu pārvadājums, nepieciešams ievērot visas noteiktās prasības, kā piemēram, atļaujas un licences iegūšana un specializēta transportēšana, atbilstoši kravas bīstamības klasei. Bīstamas kravas iedalās 9 klasēs un vairāk ām no tām ir arī apakšklases. Sazinieties ar SIA Vervo loģistikas menedžeri, lai noskaidrotu, kurai bīstamības klasei atbilst Jūsu krava.

Bīstamo kravu pārvadājumi SIA Vervo

Vai Tevi interesē, kādas ir bīstamo kravas pārvadājumu izmaksas? Sazinies ar mums un uzzini to jau tūlīt!

Pieredze
Gadu gaitā esam uzkrājuši zināšanas un pieredzi, lai varētu saviem klientiem piedāvāt labākos risinājumus un drošākos piedāvājumus bīstamo kravu pārvadājumiem. Sazinoties ar mums, Jūs saņemsiet bezmaksas konsultāciju par mūsu sadarbības iespējām.
Ātrums
Mūsu individuālā pieeja un plašais sadarbības partneru loks ļauj operatīvi organizēt bīstamo kravu piegādes uz un no jebkuras pasaules valsts. Mēs nodrošināsim atbilstošu transportlīdzekli ar nepieciešamajām atļaujām bīstamo kravu pārvadājumu veikšanai.
Elastība
SIA Vervo piedāvā pilna spektra transporta un loģistikas pakalpojumus, lai Jūs varētu pievērsties sava biznesa attīstībai. Palīdzēsim ne tikai ar plānošanu un transportēšanu, bet arī ar uzglabāšanu noliktavu telpās vai muitas formalitātēm, ja tas nepieciešams.

Bīstamo kravu ADR transportēšana

SIA Vervo izmanto vairākus transportēšanas veidus bīstamo kravu pārvadājumiem, ņemot vērā klienta vēlmes un vajadzības.
Bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu

Bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu

Veicot bīstamo kravu pārvadājumus ADR, sauszemes autotransportam ir nepieciešama speciāla atļauja šādu kravu transportēšanai. Transporta un loģistikas uzņēmums SIA Vervo nodrošinās Jums transportu, kuram ir attiecīgā dokumentācija un bīstamo kravu apzīmējumi.
Bīstamo kravu pārvadājumi ar jūras transportu

Bīstamo kravu pārvadājumi ar jūras transportu

Bīstamo kravu pārvadājumi pa jūru ir iespējami tikai pēc tam, kad ir iegūta nepieciešamā atļauja. Sadarbojoties ar transporta un loģistikas uzņēmumu SIA Vervo, Jūs iegūsiet pilnībā izplānotu maršrutu, lai bīstamo kravu pārvadājumi tiktu veikti no ostas līdz ostai vai no durvīm līdz durvīm.
Bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu

Bīstamo kravu pārvadājumi ar aviotransportu

Bīstamo kravu pārvadājumi ir iespējami arī ar aviotransportu, kas ir ātrākais bīstamo kravu piegādes veids. Aviotransports ir dārgākais no visiem transportēšanas veidiem, taču tas ir ekskluzīvs, nodrošinot drošākās piegādes uz un no vairāk nekā 70 pasaules valstīm.
Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu

Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu

Bīstamās kravas, izmantojot dzelzceļa transportu, var transportēt ar konteinervilcieniem, segtiem vagoniem, platformām vai ar pusvagonu. SIA Vervo loģistikas speciālisti palīdzēs atrast Jums piemērotāko risinājumu, ņemot vērā kravas bīstamības klasi un izmērus.
Esat ieinteresēts?
Gadījumos, kad nepieciešami izdevīgi un ātri bīstamo kravu pārvadājumi ADR, sazinieties ar mūsu loģistikas speciālistu, lai pārrunātu iespējamos risinājumus Jūsu vietējiem vai starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.
Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR)

Kā tiek iedalīti bīstamo kravu pārvadājumi?

Bīstamo kravu pārvadājumi jeb ADR kravu pārvadājumi nodrošina drošu pārvadāšanu materiāliem, kas var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumus, īpašuma bojājumus vai kaitējumu videi. Ne visi no bīstamo kravu veidiem ir vērtējami vienādi. ADR bīstamās kravas tiek iedalītas deviņās klasēs, un tās ir:

Bīstamo kravu klasifikācija

ADR 1. klase

ADR 1. klase

Sprāgstvielas, kas var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju. Visbiežāk tā ir pirotehnika vai izstrādājumi, kas paredzēts spridzināšanas darbiem. Pie noteiktas temperatūras vai spiediena tās var izraisīt ķīmisku reakciju un eksplodēt. Pirmajai ADR klasei ir 6 apakšklases:
1.1. apakšklase – vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga masas sprādziena bīstamība (masas sprādziens – tāds sprādziens, kas praktiski uzreiz izplatās pa visu kravu);

1.2. apakšklase – vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga izkliedēšanās bīstamība, bet kuri nerada masas sprādziena bīstamību;

1.3. apakšklase – vielas un ražojumi, kuriem ir raksturīga aizdegšanās bīstamība, kā arī neliela sprādziena bīstamība;

1.4. apakšklase – vielas un ražojumi, kuriem ir tikai neliela sprādziena bīstamība, uzliesmošanas vai iniciēšanās gadījumā transportēšanas laikā, nerada iekārtas vai iepakojuma bojājumus;

1.5. apakšklase – vielas ar ļoti mazu jūtību, kurām ir raksturīga masas sprādziena bīstamība, bet kuras ir tik mazjūtīgas, ka to iniciēšanās vai pāreja no degšanas uz detonāciju pie normāliem transportēšanas apstākļiem ir mazticama;

1.6. apakšklase – sevišķi mazjūtīgi ražojumi pret detonāciju, vielām ar niecīgu nejaušas iniciēšanās vai sprādziena izplatīšanas varbūtību.
ADR 2. klase

ADR 2. klase

Tīras gāzes, gāzu maisījumi, vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām un izstrādājumiem. ADR otrajā klasē iedalās arī saspiesta gāze, sašķidrināta gāze, izšķīdināta gāze, tāpat arī gāzes baloniņi un aerosoli. Gāzes tiek iedalītas pēc bīstamajām īpašībām: smacējošās, oksidējošās, viegli uzliesmojošās, toksiskās un koroziālās. 2. ADR klasei ir 6 apakšklases:
2.1. apakšklase – neuzliesmojošas gāzes;

2.2. apakšklase – neuzliesmojošas un indīgas gāzes;

2.3. apakšklase – viegli uzliesmojošas gāzes;

2.4. apakšklase – viegli uzliesmojošas indīgas gāzes;

2.5. apakšklase – ķīmiski nenoturīgas gāzes;

2.6. apakšklase – ķīmiski nenoturīgas indīgas gāzes.
ADR 3. klase

ADR 3. klase

Viegli uzliesmojoši šķidrumi, šķidrumu maisījumi, kā arī šķidrumi, kas satur cietvielas šķīdumā vai suspensijas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus. Tās var būt arī cietas vielas izkausētā stāvokli vai ūdenī izšķīdinātas vielas. 3. ADR klase tiek iedalīta 3 apakšklasēs:
3.1 apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar zemu uzliesmošanas temperatūru – šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir zemāka par mīnus 18 grādiem pēc Celsija, vai ar uzliesmošanas temperatūru kopā ar citām bīstamām īpašībām;

3.2 apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar vidēju uzliesmošanas temperatūru – šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir no mīnus 18 līdz plus 23 grādiem pēc Celsija.

3.3 apakšklase – viegli uzliesmojoši šķidrumi ar augstu uzliesmošanas temperatūru – šķidrumi, kuru uzliesmošanas temperatūra slēgtā tīģelī ir plus 23 līdz plus 61 grādam pēc Celsija ieskaitot.
ADR 4. klase

ADR 4. klase

Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vietas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas. Tie var būt arī materiāli, kam ir risks viegli aizdegties berzes, mitruma uzsūkšanas vai sakarsēšanas dēļ. ADR 4. klase tiek iedalīta 3 apakšklasēs:
4.1. apakšklase - viegli uzliesmojošas, cietas vielas, kuras spēj aizdegties no ārējiem aizdegšanās avotiem (dzirksteles, liesmas vai berze) un aktīvi deg;

4.2. apakšklase - pašuzliesmojošas vielas, kuras parastos transportēšanas apstākļos var patvaļīgi sakarst un aizdegties;

4.3. apakšklase - vielas, kuras izdala uzliesmojošas gāzes, nonākot saskarsmē ar ūdeni.
ADR 5. klase

ADR 5. klase

Organiskie peroksīdi un oksidējošas vielas, kas, izdalot skābekli, spēj uzturēt vai izraisīt degšanu vai sprādzienu, ja tie ir maisījumā ar citām vielām. 5. ADR klase tiek iedalīta divās apakšklasēs:
5.1. apakšklase – oksidējošas vielas, kuras pašas pēc sevis nav degošas, bet veicina citu vielu vieglu uzliesmošanu un izdala skābekli degšanas laikā, tādējādi palielinot uguns intensitāti;

5.2. apakšklase – organiskie peroksīdi, kuri vairākos gadījumos ir degoši, var darboties kā oksidējošas vielas un ir bīstami saskarsmē ar citām vielām. Daudzi no tiem viegli aizdegas un ir jūtīgi pret sitieniem un berzi.
ADR 6. klase

ADR 6. klase

Vielas, kas ir infekciozas vai indīgas, pazīstamas vai pamatoti uzskatāmas, kā patogēnus saturošus. Šīs vielas var izraisīt nāvi, saindēšanos vai saslimšanu. 6. ADR klase tiek iedalīta divās apakšklasēs:
6.1. apakšklase – indīgas (toksiskas) vielas, kuras spēj izraisīt nāvi, ieelpojot tvaiku, putekļus, uzsūkšanās caur ādu vai norīšanas gadījumā;

6.2. apakšklase – vielas un materiāli, kas satur patogēnus organismus, kuri ir bīstami cilvēkiem un dzīvniekiem.
ADR 7. klase

ADR 7. klase

Radioaktīvas vielas, kas, saskaroties ar dzīvām šūnām, tai skaitā cilvēka šūnām, var radīt bioloģiskas izmaiņas atkarībā no skarto audu tipa, radiācijas rakstura un citiem faktoriem. Muitas operācijas kravas radioaktīvā satura pārbaudei drīkst veikt tikai eksperti ar atbilstošu kvalifikāciju.
ADR 8. klase

ADR 8. klase

Korozīvas un kodīgas vielas, kas var izraisīt elpceļu, gļotādas un ādas bojājumus, tāpat arī metālu koroziju, bojājot transportlīdzekli. Šīs vielas var izraisīt arī ugunsgrēku, saskaroties ar organiskiem materiāliem vai dažādām ķīmiskām vielām. 8. ADR klase tiek iedalīta 3 apakšklasēs:
8.1. apakšklase – skābes;

8.2. apakšklase – sārmi;

8.3. apakšklase – dažādas kodīgas un koroziālas vielas.
ADR 9. klase

ADR 9. klase

Pārējās bīstamās vielas ar relatīvi zemu bīstamību transportēšanas laikā, kas neietilpst nevienā no iepriekš minētajām klasēm, taču, lai tās pārvadātu, ir nepieciešams ievērot noteiktus pārvadāšanas un glabāšanas noteikumus. 9. ADR klasi iedala divās apakšgrupās:
9.1. apakšklase – šķidras un cietas degvielas un materiāli, kuri nav iekļauti 3. un 4.klasē, bet dažos gadījumos var būt bīstami (degošie šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru no + 61 C līdz + 100 C slēgtā tīģelī, šķiedras un citi analoģiski materiāli);

9.2. apakšklase – vielas, kuras noteiktos apstākļos kļūst kodīgas un korozīvas.

Droši bīstamo kravu pārvadājumi

Mūsu komandu veido profesionāli un sertificēti transportlīdzekļu vadītāji ar ilgstošu pieredzi bīstamo kravu pārvadājumu jomā, kas nepārtraukti papildina un atjauno savas zināšanas, tādējādi garantējot Jūsu bīstamās kravas drošu un kvalitatīvu pārvešanu. Esam gatavi, atbilstoši standartiem, izpildīt Jūsu kravu pārvadājumus, neatkarīgi no to sarežģītības pakāpes kādā no transportēšanas posmiem, jo vajadzības:

Sertificēti
Mums ir visi nepieciešamie sertifikāti un atļaujas, lai veiktu drošas bīstamo kravu piegādes jebkuras bīstamības klases kravai. Veiksim ātrus un izdevīgus kravu pārvadājumus uz jebkuru vietu pasaulē – gan Baltijā, gan Eiropā, NVS valstīs, kā arī uz ASV un no Ķīnas.
Drošība
Bīstamo kravu pārvadājumi jeb ADR kravu pārvadājumi pieprasa īpaši lielu uzmanību un zināšanas, sākot ar dokumentu noformēšanu un beidzot ar atbilstošu transportēšanu. Mūsu transportlīdzekļi ir atbilst visām ADR konvekcijā noteiktajām drošības normām.
Profesionāli
Mēs sniegsim Jums profesionālu bezmaksas konsultāciju, kurā atbildēsim uz visiem jautājumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem. Informēsim Jūs arī par nepieciešamajām licencēm, atļaujām un formalitātēm, kas nepieciešams, lai Jūsu kravu pārvadājumi būtu droši, ātri, izdevīgi!
Esat ieinteresēts?
Gadījumos, kad nepieciešami izdevīgi un ātri bīstamo kravu pārvadājumi ADR, sazinieties ar mūsu loģistikas speciālistu, lai pārrunātu iespējamos risinājumus Jūsu vietējiem vai starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

Sadarbība ar Vervo nodrošinās patīkamu pieredzi!

Sazinieties ar mūsu transporta menedžeri, kurš būs gatavs sniegt atbildes uz Jūsu jautājumiem! Pie mums bīstamo kravu pārvadājumi ir īpaši droši, ērti un izdevīgi!

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv