Incoterms

Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi (Incoterms) 2020

Ko nozīmē Incoterms?

Incoterms ir starptautiskie tirdzniecības noteikumi, kas jau kopš 1936. gada nosaka – kurš būs atbildīgais (pircējs vai pārdevējs) dažādos starptautiskos darījumos. Kopā ir 11 noteikumi, kas apzīmēti kā dažu burtu salikumi jeb termini. Šie noteikumi mazina pārpratumus, kas varētu rasties atšķirīgo nacionālo tiesību, komerciālo paražu un terminu izpratnes dēļ.

Kāpēc tos ir jāzina?

Starptautiskie kravu pārvadājumi nav iespējami bez Incoterms pārzināšanas tāpēc, ka tie ir zināmi un pielietoti visā pasaulē, sākot ar ASV un beidzot ar Ķīnu. Starptautiskie tirdzniecības noteikumi skaidri definē visus kravas pārvadājuma uzdevumus, riskus un izmaksas starp pārdevēju un pircēju.

Kas ir Incoterms 2020?

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni, uzlaboti noteikumi, kas plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskais preču piegādes līgums, kurā ir iekļauts Incoterms 2020 apzīmējums, novērš atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Tie nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Incoterms 2020 termini un to skaidrojums

Image

Starptautisko tirdzniecības noteikumu skaidrojums

1. EXW (Ex Works) – piegāde no rūpnīcas

Pārdevēja vienīgais uzdevums ir nodrošināt preces piekļuvi pircējam pieejamā vietā (rūpnīcā, fabrikā, noliktavā u.c.).
• Pircējs ir atbildīgs par visām izmaksām un riskiem – pašam jāorganizē kravas iekraušana, jāatmuito.
• EXW noteikumi paredz vismazāko pārdevēja atbildību.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Pārdevēja rūpnīcā, noliktavā vai citur, kur tiek dota pircēja piekļuve precēm.

2. FCA (Free Carrier) – Franko pārvadātājs

• Pārdevēja uzdevums ir atmuitot un nogādāt preces iepriekš saskaņotā vietā.
• Ja krava tiek sabojāta vai pazaudēta līdz preces nodošanai – par to ir atbildīgs pārdevējs.
• Ja pircējs pieprasa uzrādīt pavadzīmes dokumentus par preci, pārdevējam tie ir jāuzrāda.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam vai citai atbildīgai personai.

3. CPT (Carriage Paid To) – Transportēšana apmaksāta līdz…

• Pārdevēja uzdevums ir atmuitot preci un nogādāt to līdz iepriekš saskaņotai vietai, sedzot piegādes izmaksas.
• Ja krava tiek sabojāta vai ja rodas papildu izdevumi līdz kravas nodošanai, par to atbildīgs ir pārdevējs, pēc preces saņemšanas – pircējs.
• Ja pircējs pieprasa uzrādīt pavadzīmes dokumentus par preci, pārdevējam tie ir jāuzrāda.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam vai citai atbildīgai personai.

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz…

• Pārdevēja uzdevums ir atmuitot preci un nogādāt to līdz iepriekš saskaņotai vietai, sedzot gan piegādes izmaksas, gan arī papildu apdrošināšanas izmaksas.
• Pārdevēja pienākums ir iegādāties vismaz minimālo apdrošināšanu, tāpēc papildu drošības sajūtai iesakām pircējam apdrošināt kravu pie mums.
• Ja krava tiek sabojāta vai ja rodas papildu izdevumi līdz kravas nodošanai, par to atbildīgs ir pārdevējs, pēc preces saņemšanas – pircējs.
• Ja pircējs pieprasa uzrādīt pavadzīmes dokumentus par preci, pārdevējam tie ir jāuzrāda.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam vai citai atbildīgai personai.

5. DAP (Delivered at Place) – Piegādāts līdz vietai

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preci uz iepriekš saskaņotu vietu, uzņemoties risku un sedzot visas transportēšanas izmaksas.
• Pircējs ir atbildīgs par importa muitas procedūrām un citām izmaksām kopš brīža, kad krava ir piegādāta norādītajā vietā un gatava izkraušanai.
• Par izkraušanu atbildīgs ir pircējs.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas norādītajā vietā un gatavas izkraušanai.

6. DDP (Delivered Duty Paid) – Piegādāts ar apmaksātu muitas nodokli

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces uz pircēja izvēlētu un iepriekš saskaņotu vietu.
• Pārdevējs apmaksā gan transportēšanas izdevumus, gan muitas nodokļus un papildu izdevumus.
• Šis noteikums paredz, ka pārdevējs uzņemas atbildību visā pārvadājuma laikā, tajā skaitā par kravas gatavību iekraušanai, kravas bojājumiem un formalitātēm.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas norādītajā vietā un gatavas izkraušanai.

7. FAS (Free Alongside Ship) – Franko pie kuģa

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces kuģu piestātnē, pie konkrēta kuģa borta.
• Pārdevējs uzņemas atbildību un sedz visus maksājumus līdz brīdim, kad preces ir piegādātas pie kuģa.
• Pircējs ir atbildīgs par eksporta un importa muitas procedūrām.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas pie kuģa.

8. FOB (Free On Board) – Franko uz kuģa klāja

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces uz kuģa klāja norādītajā nosūtīšanas ostā.
• Pārdevējs uzņemas risku un sedz transportēšanas izmaksas, nokārtojot arī eksporta muitas procedūras.
• Tiklīdz preces ir novietotas uz kuģa klāja, atbildība un turpmākie izdevumi pāriet uz pircēju.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas uz kuģa klāja.

9. CFR (Cost and Freight) – Izmaksas un transports

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces līdz saņēmēja ostai, sedzot transportēšanas izmaksas.
• Pārdevējs ir atbildīgs par eksporta muitas procedūrām, bet pircējs – par apdrošināšanu.
• Līdz ko preces atrodas uz kuģa klāja, atbildību par preču bojājumiem uzņemas pircējs.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas uz kuģa klāja.

10. CIF (Cost, Insurance and Freight) – Cena, apdrošināšana un frakts

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces līdz saņēmēja ostai, apmaksājot transportēšanu un fraktu.
• Pārdevējs veic arī eksporta muitas procedūras un apmaksā kravas apdrošināšanu.
• Ja nepieciešama papildu kravas apdrošināšana, par to atbildīgs ir pircējs.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas uz kuģa klāja.

11. DPU (Delivered at Place Unloaded) – Piegāde bez izkraušanas

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces iepriekš saskaņotā vietā vai galapunktā.
• Pārdevējs uzņemas atbildību un sedz izmaksas, kas ir saistītas ar transportēšanu, muitas procedūrām u.c.
• Šis ir vienīgais noteikums, kas nosaka pārdevējam arī izkraut preces galapunkta adresē.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas galapunktā.

Terminu grupu skaidrojums:

C

Termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt norādītam pēc atbilstoša C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: CFR, CIF, CPT, CIP.

D

Saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: DAP, DPU, DDP.

E

Termins nozīmē minimālās pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā, parasti - pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākās darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: EXW

F

Termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.

Noteikumi, kas atbilst šai grupai: FCA, FAS, FOB

Incoterms 2020 izmaiņas attiecībā pret Incoterms 2010

Jaunie Incoterms 2020 noteikumi stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī, un tos izstrādāja Starptautiskās tirdzniecības palāta. Grozījumu nepieciešamību lielā mērā noteica ASV starptautiskās tirdzniecības prakse, kā arī fakts, ka starptautiskajā tirdzniecībā mazinājusies nozīme robežām, piemēram, tirdzniecībai Eiropas Savienības teritorijā.

Jaunā noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, no kuriem 7 ir attiecināmi uz jebkuru transportēšanas veidu un 4 ir attiecināmi tikai uz jūras transportu. Incoterms 2020 noteikumos ir 2 galvenās izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gada versiju:

  • DAT (Deliveret ar Terminal) tiek pārdēvēts par DPU (Delivered at Place Unloaded) jeb “Piegāde bez izkraušanas”.
  • FCA (Free Carrier) ietvaros tagad ir pieļaujams izsniegt konosamentus (Bills of Lading) pēc iekraušanas

Papildus šīm ir arī dažas citas izmaiņas:

CIF (Cost, Insurance and Freight) un CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Šie noteikumi nosaka jaunus standartus, noformējot apdrošināšanu, taču apdrošināšanas līmenis joprojām būs atkarīgs no vienošanās starp pārdevēju un pircēju. Tajos noteikumos, kuros minētas arī izmaksas, izmaksu sadalījums starp pircēju un pārdevēju ir norādīts precīzāk.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) noteikumos tagad tiek ņemti vērā arī gadījumi, kad pircējs un pārdevējs organizē paši savu transportu, nevis izmanto trešās puses pakalpojumus. Saistības attiecībā uz drošību tagad ir norādītas skaidrāk.

Tradicionāli vienīgais derīgais dokuments, kuru pārdevējs var iesniegt saskaņā ar CFR un CIF terminiem ir iekrāvuma konosaments. Konosamentam ir 3 svarīgas funkcijas:

Pierāda preces piegādi uz kuģa

Pierāda preces piegādi uz kuģa

Apliecina pārvadājuma līgumu

Apliecina pārvadājuma līgumu

Ir preču rīkošanas dokuments

Ir preču rīkošanas dokuments

Sazinieties ar mums – mēs piedāvāsim konkurētspējīgu cenu tieši Jūsu situācijai!

Parasti tiek izsniegti vairāki konosamenta oriģināli, un ir ļoti svarīgi, lai pircējs vai banka, kas, veicot apmaksu pārdevējam darbojas saskaņā ar savām instrukcijām, nodrošinātu visu oriģinālu nodošanu pircējam (tā saucamais „pilnais komplekts”). Tā ir arī Starptautiskās tirdzniecības palātas dokumentāro kredītu noteikumu prasība (ICC Rules for Documentary Credits, Starptautiskās tirdzniecības palātas vienotās tradīcijas un prakse - ICC Uniform Customs and Practice, "UCP"). Jebkurš ieraksts transporta dokumentos, kurš norāda, ka prece saņemta neatbilstošā stāvoklī, padara dokumentu par „netīro” un nepieņemamo saskaņā ar UCP.

Avots:https://www.vid.gov.lv/

Lapas autori neuzņemas nekādu juridisku atbildību par saistībām, kas var rasties sakarā ar šajā lapā ietverto dokumenta normu interpretāciju vai piemērošanu.

 

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv