Polijas SENT sistēma

Preces, kas jādeklarē Polijas SENT sistēmā.

Par Polijas SENT sistēmu

Kopš 2020. gada 25. septembra Polija ir ieviesusi sistēmu SENT, kuras mērķis ir novērst izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa un cīnīties ar nelikumīgu naftas produktu, augu eļļu, alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību. Jāpievērš uzmanība tam, ka likuma nosacījumi ir attiecināmi arī uz kravas nosūtītāju un saņēmēju, jo viņi ir atbildīgi par pareizas informācijas sniegšanu kravas pārvadātājam.
Polijas SENT sistēma

Nepieciešamie dokumenti un informācija, kas ir jāiesniedz pie Polijas robežas

Klienta pienākums un atbildība ir sniegt pārvadātajam šādu informāciju un dokumentus:

 • Kravas rēķinu, iepakojuma lapu(-as), preču transportēšanas pavadzīmi;
 • Precīzu preces daudzumu un svaru;
 • Muitas kodu(-us) (HS Code);
 • Pilnu informāciju par kravas nosūtītāju un saņēmēju (adrese, reģistrācijas un PVN maksātāja nr.)
 • Klienta pienākums ir brīdināt pārvadātāju, ja viņa prece atbilst kādam no sarakstā minētajam muitas kodam, un tās svars vai litrāža pārsniedz 500 kg vai 500 litrus, vai noteiktu preču gadījumos – iepakojums ir lielāks par 26 kg vai 26 l.
Sodi, ja neievēro SENT sistēmas pienākumus
Sodas naudas apmērs
Sodu uzlikšanas pamatojums
5 000 – 7500 zloti
(1200 – 1800 EUR)
GPS – raidītājs nedarbojas kā noteikts likumā.
Gadījumos, ja tiek novērotas datu pārraides problēmas, kas ilgst vairāk par stundu, transportlīdzeklis ir jāaptur tuvākajā stāvēšanai piemērotā vietā līdz brīdim, kad problēma novērsta. Ja transportlīdzekļa vadītājs nav piefiksējis, ka GPS-raidītājs nedarbojas vai ir kādas tehniskas problēmas
5 000 - 10 000 zloti
(1200 – 2500 EUR)
Klients ir sniedzis neprecīzu informāciju par kravu – tās muitas kodu, svaru un litrāžu.
20 000 zloti
(4700 EUR)
Ja klients nav brīdinājis pārvadātāju un nav izsūtījis iepriekš minēto informāciju un, muitas dienesta darbiniekiem Polijā pārbaudot kravu, tiek konstatēts, ka prece nav deklarēta programmā SENT (2017. gada 9. marta likums “Par autoceļu un dzelzceļa pārvadājumu monitoringa sistēmu” ), pārvadātājam tiek uzlikts sods.
Polijas monitoringa sistēmai SENT pakļauto preču saraksts
KN Kods:
Koda skaidrojums:
2710
Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas (citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi)
2905
Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (piemēram, metanols (metilspirts), propilspirts un izopropilspirts, butilspirts, sorbīts, glikols, glicerīns)
1509
Olīveļļa un tās frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1510 00
Citādas eļļas un to frakcijas (kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509.)
1511
Palmu eļļa un tās frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1512
Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1513
Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1514
Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1515
Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas (rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas)
1516
Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas (pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas)
1517
Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti (kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516)
2207
Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk (etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti)
Apakšpozīcijā: 2207 20 ietilpst etilspirta maisījumi, ko izmanto kā izejvielu mehānisko transportlīdzekļu degvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 50 % vai vairāk ražošanai un kas denaturēti ar vienu vai vairākām šādām vielām:

 1. autobenzīns (saskaņā ar EN 228);
 2. terc-butiletilēteris (etil-terc-butil-ēteris, ETBE);
 3. metil-terc-butil-ēteris (MTBE);
 4. 2-metilpropān-2-ols (terc-butilspirts, TBA);
 5. 2-metilpropān-1-ols (2-metil-1-propanols, izobutanols);
 6. propān-2-ols (izopropilspirts, 2-propanols, izopropanols).

Denaturanti, kas minēti pirmās daļas e) un f) apakšpunktā, jāizmanto kombinācijā ar vismaz vienu no denaturantiem, kas uzskaitīti pirmās daļas a) līdz d) apakšpunktā.
KN Kods:
Koda skaidrojums:
2707
Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti (kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru)
Apakšpozīcijās: 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 40 “benzols”, “toluols”, “ksilols” un “naftalīns” ir produkti, kas attiecīgi satur vairāk par 50 % no svara benzolu, toluolu, ksilolu vai naftalīnu.
2710
Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas (citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi)
2905
Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (piemēram, metanols (metilspirts), propilspirts un izopropilspirts, butilspirts, sorbīts, glikols, glicerīns)
2917
Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes (šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi)
3403
Eļļošanas līdzekļi ((ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem)
3811
Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas.
3814 00
Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti (gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai)
3820 00 00
Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi.
3824
Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem (ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur, piemēram, fūzeļeļļa, kas rodas kā blakusprodukts etilspirta ražošanas procesā)
3826 00
Biodīzelis un tā maisījumi (kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem)
4813
Cigarešu papīrs (atbilstīgi izmēram sagriezts vai nesagriezts, grāmatiņās vai čaulītēs)
5910 00 00
Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem (kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu vai citu materiālum, ja to svars pārsniedz 10 kg)
Sistēmas kods
Koda skaidrojums
0001
Žāvēta tabaka – tabaka, kas neatkarīgi no tajā esošā mitruma daudzuma, kā arī tabaka, kas nesatur dzīva auga daļas un nav vēl uzskatāma par tabakas izstrādājumu ir uzskatāma par žāvēta tabaku neatkarīgi no tās daudzuma sūtījumā
0002
Pilnībā denaturēts etilspirts – produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā un kas satur pilnībā denaturētu spirtu
0003
Preces, kas neatkarīgi no KN koda satur etilspirtu, kura faktiskā spirta koncentrācija pārsniedz 50 % no tā tilpuma, kas denaturēts ar izopropilspirta (propāns-2-ols) un denatonija benzoāta maisījumu vai terciārā butilētera un denatonija benzoāta vai izopropilspirta maisījumu izņemot vienību iepakojumus, kas nav lielāki par 1.5 litriem
Paziņošanas pienākums attiecas uz zālēm, pārtikas produktiem, kas nepieciešami īpašu diētu gadījumos un medicīniskajiem produktiem, kas atrodas Polijas Republikas izveidotajā sarakstā par grūti pieejamām un nepietiekamā daudzumā esošām precēm.

Ar detalizētu visu KN kodu nomenklatūru variet iepazīties Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumā, kura tulkojums ir pieejams arī latviešu valodā.

https://eur-lex.europa.eu/

Vervo komandā strādā pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri prasmīgi un operatīvi palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu un atrisināt jautājumus, kas saistīti ar personīgo mantu pārvadājumiem.