Loģistikas ABC

Ne visas kravas pārvadājuma procesā iesaistītās personas ir transporta un loģistikas profesionāļi, tādēļ sagatavojām mazu ieskatu par galvenajām lietām, uz kurām būtu jāvērš uzmanība, ja ir vajadzība nosūtīt vai saņemt kravu.

Pārvadājuma plānošana

 • Vai ir zināmas precīzas adreses, kur iekraut preci un kur izkraut preci?
 • Kāds ir paredzētais kravas apjoms, izmēri un specifika (ADR, temperatūras režīms, negabarīts)
 • Vai ir nepieciešama papildus iekraušanas tehnika?
 • Kāda ir kravas vērtība? Vai būs nepieciešama papildus apdrošināšana?
 • Plānotais budžets pārvadājuma veikšanai?
 • Kā šo preci varēs iekraut un izkraut. No sāna, aizmugures vai augšas?
 • Kādas ir piekļūšanas iespējas pie iekraušanas un izkraušanas. Vai var piebraukt kravas mašīna?
 • Kad precei ir jābūt piegādātai?
 • Kāds pārvadājuma veids tiks izmantots (avio, jūras, dzelzceļš, autotransports)?
 • Vai paši organizēsiet pārvadājumu vai uzticēsiet transporta kompānijai?

Kravas iepakošana

 • Krava ir jāiepako produkta specifikai atbilstošā iepakojumā.
 • Tā kā kravas bieži vien mēro vairākus tūkstošus kilometrus un bieži vien tiek pārkrautas noliktavās vai terminālos, tām ir jābūt labi iepakotām.
 • Krava var būt iepakota kastēs. Atsevišķu kasti var nostiprināt ar stūrīšiem un aptīt ar plēvi. Ja kastes ir vairākas, tad tās jānostiprina uz atbilstoša izmēra paletes, lai tās nenozustu pārvadājuma laikā un turētos visas kopā. Uz kastēm jābūt marķējumam – viegli plīstoša krava, vai jābūt norādītām bultām, kā kravai pareizi jāstāv.
 • Paletes izmērs ir jāizvēlas atbilstoši kravas izmēram, lai tā “neietu” pāri paletei.
 • Vedot logus, tos parasti novieto uz paletes un papildus drošībai to norobežo ar koka karkasu jeb rāmi.
 • Otrs risinājums ir likt tos uz tā saucamās „koka egles” un aptīt ar plēvi.

Dokumentu noformēšana

Obligāti aizpildīt CMR

Image

Kravas iekraušana

 • Sazināties ar kravas nosūtītāju (pārliecināties, vai krava ir gatava, precizēt uzkraušanas veidu)
 • Pārliecināties vai kraujamās kravas apjoms sakrīt ar dokumentos norādīto
 • Kravas nostiprināšana
 • CMR parakstīšana

Kravas izkraušana

 • Atbilstoša izkraušanas tehnika
 • Vai var piebraukt ar lielo tentu – precizēt izkraušanas platību
 • Darba laiki izkraušanas vietā (kad var kravu izkraut)
 • Kontaktpersona izkraušanas vietā, kura veiks kravas pārbaudi
 • Kurš parakstīs dokumentus (dokumentu parakstīšanu veic tikai pēc kravas pārbaudes un izkraušanas)
 • Ja ir konstatētas nepilnības, tad atzīmēt to CMR un obligāti saglabāt vienu CMR eksemplāru
 • Izkraušanas vietai un noliktavai ir jāatbilst kravas specifikai, piemēram, ja tiek piegādāta krava ar temperatūras režīmu, tad izkraušanas vietā ir jābūt arī atbilstošajai temperatūrai.