Drošības spilvens transportēšanai
Vēlaties transportēt kravu, bet baidāties par tās drošību?
Neuztraucieties, Vervo komanda ir gatava apdrošināt kravu, ļaujot Jums neuztraukties par pārvešanas procesu.

Esiet ieinteresēts?

Pieredzējušie un profesionālie Vervo speciālisti ar prieku palīdzēs izskatīt Jūsu vajadzības un izvēlēties labāko risinājumu no mūsu plašā klāsta
Viens no jaunajiem SIA VERVO pakalpojumiem ir kravu apdrošināšana. Kravu apdrošināšana ir saistīta ar kravas nozaudēšanu vai bojāšanu. Tajā pašā laikā nav svarīgi, vai šie zaudējumi radušies pārvadātāja vainas dēļ vai ne.

Veicot pirkšanas un pārdošanas darījumu, ir diezgan ilgs periods, kad pārdodamās preces jau ir izkritušas no pārdevēja redzes lauka, bet vēl nav nonākušas pircēja rokās. Tas notiek transportēšanas laikā. Bieži krava tiek pazaudēta, nozagta un sabojāta. Saskaņā ar statistiku vislielāko kaitējumu nodara kravu zādzības un trūkums, kā arī tranzītā esošo preču bojājumi. Lai pasargātu sevi no iespējamiem materiāliem zaudējumiem, pārdevēji vai pircēji (atkarībā no piegādes noteikumiem) sazinās ar apdrošināšanas sabiedrību.

Ir vairākas kravu apdrošināšanas iespējas, vispārīgā kravas apdrošināšana ir CMR, bet ja krava ir ļoti dārga un nepieciešams papildus apdrošināšana, tad daži apdrošinātāji, piemēram, Balta, Compensa, IF, Ergo, kuri piedāvā klientiem apdrošināšanu, kas liks justies drošākiem transportēšanas laikā gan pārvadātājam, gan pasūtītājam.

Kurš var uzņemties apdrošināšanu

Kravas apdrošināšana ir svarīga ikvienam biznesam, kas saistīts ar materiālo vērtību pārvietošanu. Veicot kravas apdrošināšanu, Jūs pasargājat sevi no iespējamiem zaudējumiem. Ja nevēlaties kravas apdrošināšanu nokārtot uz sava vārda, neuztraucieties, pie mums kravas apdrošināšanu var uzņemties:

Īpašnieks

Atbildību no kravas iekraušanas līdz tās izkraušanas brīdim uzņemas tikai kravas īpašnieks.

Pasūtītājs

Ienāciet Vervo mājaslapā, apskatiet piedāvājumu un piezvaniet mūsu konsultantam, lai noskaidrotu, kādi transporta veidi, maršruti un transporta pakalpojumi ir iespējami.

Dalītā apdrošināšana

Daļu no ceļa posma atbildību uzņemas īpašnieks,
bet otru daļu – pasūtītājs.


No kā atkarīga Jūsu kravas apdrošināšanas cena?

Atkarībā no Jūsu vēlmēm un iespējām, kopīgi izstrādāsim piemērotāko apdrošināšanas plānu, kura cena ir atkarīga no vairākiem būtiskiem faktoriem, tostarp:

Kravas veida

Kravas tiek iedalītas pēc dažādiem parametriem, piemēram, produktu izturības, ugunsdrošības un citām īpašībām.

Kopējās vērtības

Jo vērtīgāka būs krava, jo, iespējams, lielāka tās apdrošināšanas polises cena.

ICC klases

A – atbildība par visiem riskiem;
B – atbildība par nosauktajiem riskiem;
C – ierobežota atbildība par nosauktajiem riskiem.

Ir vairākas iespējas kravas apdrošināšanai

Apdrošināšanas līgums par vienreizēju preču sūtījumu: sastādīts, pamatojoties uz apdrošināšanas pieteikumu vienreizējai preču sūtīšanai. Vispārējs apdrošināšanas līgums par kravas apdrošināšanu: sastādīts regulāru pārvadājumu gadījumā pa norunātiem maršrutiem vai homogēnu preču pārvadāšanas gadījumā. Vispārējā apdrošināšana vienkāršo kravu apdrošināšanas darbplūsmu, un apdrošināšana attiecas uz visiem deklarētajiem sūtījumiem. Kravu apdrošināšana tiek pieņemta precēm, kuras pārvadā pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisa vai ūdens transportu, vai šo transporta veidu kombinācijai (multimodālie pārvadājumi).

Pēc klienta izvēles kravu apdrošināšana tiek piedāvāta vairākos veidos:

  • Ar atbildību par visiem riskiem - jebkādu iemeslu dēļ radušies zaudējumi no kravas nozaudēšanas (iznīcināšanas) vai bojāšanas; zaudējumi, izdevumi un iemaksas par vidējo kravas daļu (preču pārvadāšanai pa jūru).
  • Ar atbildību par privātu negadījumu - zaudējumi no kravas nozaudēšanas (iznīcināšanas) vai sabojāšanas, ugunsgrēka, eksplozijas, kuģa nolaišanās uz sēkļa, nomazgāšanas krastā, kuģa vai baržas applūšanas vai apgāšanās, sauszemes transportlīdzekļu apgāšanās vai vraka, kuģa sadursmes vai cita veida rezultātā transportlīdzeklis ar jebkādiem svešķermeņiem (izņemot saskari ar ūdeni), kravas izkraušana ostā avārijas rezultātā, zemestrīce, vulkāna izvirdums, zibens spēriens, kravas izkraušana katastrofas laikā vai kravas mazgāšana pār bortu, jūras, ezera iespiešanās vai upes ūdeni kuģa vai baržas, cita transporta līdzekļa, konteinera ar kravu vai krātuves tilpnē; zaudējumi, izdevumi un iemaksas par kravas daļas vidējo lielumu; zaudējumi no visa kravas gabala nozaudēšanas (iznīcināšanas), krītot pār bortu vai iekraušanas vai izkraušanas laikā.
  • Ar ierobežotu atbildību par privātu negadījumu - zaudējumi no kravas nozaudēšanas (iznīcināšanas) vai sabojāšanas ugunsgrēka, eksplozijas, kuģa nolaišanās uz sēkļa, iestrēgšanas, kuģa vai baržas applūšanas vai apgāšanās, sauszemes transportlīdzekļu apgāšanās vai vraka, kuģa vai cita transportlīdzekļa sadursmes ar jebkuru citu dēļ svešķermenis (izņemot saskari ar ūdeni), kravas izkraušana ostā avārijas rezultātā, kravas izgāšana katastrofas laikā;

Apdrošināšanas līgums

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt par vienreizēju pārvadājumu vai uz noteiktu laika periodu (līdz 1 gadam, pusēm vienojoties). Kravas apdrošināšanas līgums aizsargā dažādu zaudējumu veidu pārvadāto preču un kravu īpašniekus no zaudējumiem un ļauj kompensēt zaudējumus, kas saistīti ar kravas bojāšanu vai nozaudēšanu neatkarīgi no pārvadātāja vainas esamības vai neesamības.
Kravu apdrošināšana
Neatkarīgi no apdrošināšanas, netiek uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu un netiek apmaksāta apdrošinātās kravas nozaudēšana (iznīcināšana) vai bojāšana, kuras cēlonis ir: svara vai tilpuma zudums vai normāls apdrošinātās kravas nodilums; nepietiekams vai neatbilstošs apdrošinātās kravas iesaiņojums un sagatavošana (ieskaitot ievietošanu apdrošinātā izgatavotā konteinerā, vagonā vai citā transportlīdzeklī), kravas nosūtīšana bojātā stāvoklī; apdrošinātās kravas iekšējās īpašības vai dabiskās īpašības (iekšējie bojājumi, rūsa, pelējums, lūzums vai pašaizdegšanās utt.); preču piegādes kavēšanās, pat ja kavēšanās iemesls bija apdrošināšanas gadījums, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem šādi zaudējumi tiek kompensēti vispārējā vidējā secībā;

transportlīdzekļu īpašnieku, vadītāju, fraktētāju vai operatoru maksātnespēja vai finanšu saistību neizpilde; kuģa nedarbojamība jūrā vai kuģa vai cita transporta līdzekļa nepiemērotība drošai kravas pārvadāšanai, kad apdrošinājuma ņēmējs (labuma guvējs) par to zināja apdrošinātās kravas iekraušanas laikā; preču trūkums, svēršanas atšķirības ar ārējā iepakojuma integritāti, rēķinā norādīto vietu skaita ievērošana, vagona, konteinera, cita ārējā iepakojuma plombu bojājums; normālas temperatūras vai normālu temperatūras izmaiņu, tilpnes (bagāžas) gaisa ietekme; konteineru bojājumu dēļ, nesabojājot ārējo iepakojumu; sēnīšu, grauzēju, tārpu, kukaiņu bojājumi kravai; kravas miglošana un mitrināšana ar atmosfēras nokrišņiem; apdrošinātā (pabalsta saņēmēja) noteikto pārvadāšanas (tai skaitā kravas nostiprināšanas), iekraušanas, uzglabāšanas noteikumu pārkāpšana.
Apdrošināšanas līguma izmaksas ir atkarīgas no apdrošināšanas iespējas un gaidāmo pārvadājumu īpašībām: kravas un tās iepakojuma veida, pārvadāšanas ceļiem, pārslodžu klātbūtnes, kravas izmaksām, pārvadāšanas apjoma, pašriska summas, drošības pieejamība transportēšanas laikā un citi faktori. Pēc pušu vienošanās var apdrošināt arī riskus, kas parasti ir izņēmums. Piemēram, saskaņā ar atsevišķu līgumu tiek apdrošināti kara riski, nemieri un citi. Regulāri tāda paša veida sūtījumu kravu pārvadājumi bieži tiek apdrošināti saskaņā ar vispārēju polisi, kas ļauj samazināt darījumu izmaksas, vienkāršot un paātrināt apdrošināšanas procedūru.

Incoterms un kravu apdrošināšana

Saskaņā ar Starptautiskajiem tirdzniecības palātas izstrādātajiem un ieteiktajiem starptautiskajiem noteikumiem "Incoterms-2000", kas tiek izmantoti ārējā tirdzniecībā, tiek noteikti divi svarīgi eksporta-importa darījuma nosacījumi - zaudējumu riska nodošanas brīdis vai preču bojājumi un izmaksu sadale starp pārdevēju un pircēju: Kā liecina "Incoterms-2000" analīze, pienākumi attiecībā uz kravas apdrošināšanu ir noteikti tikai preču piegādei saskaņā ar CIF (izmaksas, apdrošināšana un kravas izmaksas, apdrošināšana un krava) un CIP (izmaksas, apdrošināšana, kas samaksāta ... - transporta un apdrošināšanas apmaksa līdz ...). Piegādājot saskaņā ar šiem nosacījumiem, pārdevējam ir pienākums apdrošināt preces apdrošināšanas sabiedrībā. Ņemot vērā faktu, ka preču nozaudēšanas un / vai sabojāšanas riska nodošana nesakrīt ar izmaksu sadalījumu starp pārdevēju un pircēju, pircējs ir apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu (saņēmējs) par piegāde ar CIF vai CIP noteikumiem. Attiecīgi apdrošināšanas polise kopā ar citiem līgumā paredzētajiem dokumentiem tiek nodota pircējam. Minimālajai apdrošināšanas summai jāsedz līguma summa (t.i. preču un kravas izmaksas) plus 10%, un tā jānosaka līguma valūtā. Starptautiskie noteikumi prasa noslēgt apdrošināšanas līgumu, ja vien līgumā nav norādīts citādi, ar minimālā riska seguma nosacījumiem. Šie nosacījumi būtībā atbilst nosacījumiem "Nav atbildības par citiem bojājumiem, izņemot avāriju". Saskaņā ar visiem citiem Incoterms-2000 piegādes nosacījumiem pusēm nav prasību par obligāto kravas apdrošināšanu.

Tādējādi, noslēdzot eksporta vai importa līgumu, pārdevējam vai pircējam neizbēgami rodas jautājums par iespējamo zaudējumu samazināšanu. Puses izlemj par vienas vai otras apdrošināšanas iespējas izvēli, vai nu izvēloties apdrošināšanas nosacījumus līgumā (kad tie tiek piegādāti saskaņā ar CIF vai CIP noteikumiem), vai arī katra puse izlemj šo jautājumu pati, ņemot vērā risku sadalījumu.

Piegādājot ar CIF vai CIP noteikumiem, ja vien līgumā nav noteikts citādi, pārdevējs veic apdrošināšanu saskaņā ar minimālā riska seguma noteikumiem. Bieži vien ar to pietiek, piegādājot preces, kuras, visticamāk, pārvadāšanas laikā netiks sabojātas, piemēram, koks, eļļa, lūžņi utt. Tomēr, pārvadājot, piemēram, vērtīgu aprīkojumu, ierīces, vēlams, lai būtu apdrošināšana ar nosacījumiem "No visiem riskiem". Tāpēc, slēdzot līgumu, pusēm jāizvēlas apdrošināšanas iespēja, kas ir piemērota produktam, tā iesaiņošanas un transportēšanas metodei.

Esat ieinteresēts?

Uz un no Eiropas tiek veikti visdažādāko kravu pārvadājumi. Lauksaimniecības, būvniecības, ražošanas tehnika, kā arī metāla izstrādājumi un paneļu mājas uz atvērta tipa platformām, tai skaitā arī kā nestandarta jeb lielgabarīta kravu pārvadājumi. Ne izmērs, ne galapunkts mums nav šķērslis, lai veiktu efektīvus kravu pārvadājumus pa Eiropu.