Mobilitātes pakotne

Mobilitātes pakotnes Ⅰ normatīvo aktu prasības
2020. gada 31. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēti Mobilitātes pakotnes noteikumi, kas turpmākos gadus pakāpeniski stāsies spēkā. Būtiskas pārmaiņas gaidāmas arī Latvijas kravu autopārvadātāju darbībā, jo izmaiņas tiek ieviestas autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtībā, minimāla atalgojuma noteikšanā un kabotāžas pārvadājumu veikšanā.
Autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtība.

Pašreizējā kārtība:

 • Regulāro atpūtu (45 h) nedrīkst pavadīt automobiļa kabīnē, pamatojoties uz ES Tiesas spriedumu.
 • Iknedēļas saīsināto atpūtas laiku var izmantot katru 2. nedēļu.
 • Informācija par drošām un aizsargātām stāvvietām atrodama dažādos avotos.

No 2020.gada 20.augusta:

 • Pārvadātājam jānodrošina, lai autovadītāji atgrieztos mājās vai uzņēmuma reģistrācijas valstī ik pēc 4 nedēļām.
 • Regulāro atpūtu (45 h) automobiļa kabīnē pavadīt nedrīkst, pamatojoties uz ES Regulu. Iknedēļas saīsināto atpūtas laiku var ņemt 2 reizes pēc kārtas.
 • Informācija par drošām un aizsargātām stāvvietām pieejama vienkopus.
 • Ārkārtas situācijās var pagarināt vadīšanas laiku par 2 h, lai sasniegtu pārvadātāja uzņēmumu vai vadītāja dzīvesvietu.
ES valstu minimālās algas transportlīdzekļu vadītājiem

Pašreizējā kārtība:

Katra valsts noteikusi savu kārtību darbinieku nosūtīšanas un minimālās algas nosacījumu izpildei un kontrolei.

No 2022.gada 2.februāra:

 • Veicot autopārvadājumus citā dalībvalstī, pārvadātājam būs pienākums nosūtīt deklarāciju par norīkojumu darbā, izmantojot visām ES valstīm izveidotu kopīgu sistēmu.
 • Pārvadātājam būs pienākums pēc kompetento iestāžu pieprasījuma iesniegt pierādījumus par veiktajiem pārvadājumiem, tahogrāfa datu kopijas un dokumentāciju saistībā ar darbā norīkotā autovadītāja atalgojumu.
Piekļuve autopārvadājumu jomas uzņēmējdarbībai

Papildu nosacījumi no 2022.gada 21.februāra:

 • Autoparka darbība tiks organizēta tā, lai transportlīdzekļi pārvadātāja reģistrācijas valstī atgrieztos vismaz 8 nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tās.
 • Papildināts pamatdokumentu saraksts, kuriem jābūt pieejamiem uzņēmuma telpās, lai nepieciešamības gadījumā tos uzrādītu kontrolējošajām institūcijām.
 • Paplašināts pārkāpumu loks, par kuriem varētu tikt piemērots sods.
Mobilitātes pakotnes I normatīvo aktu prasības
Papildu prasības kabotāžas pārvadājumiem.

Pašreizējā kārtība:

 • Ir atļauts veikt 3 kabotāžas pārvadājumus 7 dienu periodā pēc starptautiskā pārvadājuma pabeigšanas.
 • Ierobežojumi attiecas uz transportlīdzekļiem, kam pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 t.

No 2022.gada 21.februāra:

 • Nebūs ļauts veikt kabotāžas pārvadājumus tajā pašā dalībvalstī 4 dienas pēc pēdējā kabotāža pārvadājuma.
 • Ierobežojumi attieksies arī uz transportlīdzekļiem, kam pieļaujamā masa pārsniedz 2,5 t.
Starptautiskie kravu komercpārvadājumi ar transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 t, bet nepārsniedz 3,5 t

Pašlaik:

Pārvadātājam nepieciešama licence un katram transportlīdzeklim – licences kartīte. Finansiālā nodrošinājuma apjoms:
 • par pirmo transportlīdzekli – 9000 eiro;
 • par katru nākamo transportlīdzekli – 5000 eiro.

No 2022.gada 21. maija:

 • Pārvadātājam nepieciešama EK atļauja un katram transportlīdzeklim – EK atļaujas kopija. Finansiālā nodrošinājuma apjoms, ja tiek izmantoti tikai transportlīdzekļi līdz 3,5 tonnām: par pirmo transportlīdzekli – 1800 eiro;
 • par katru nākamo transportlīdzekli – 900 eiro.
Izmaiņas saistībā ar tahogrāfiem
No 2026.gada 1.jūlija darba un atpūtas laiks starptautiskos pārvadājumos, izmantojot tahogrāfu, jāreģistrē arī transportlīdzeklim ar maksimālo pieļaujamo masu virs 2,5 t. Līdz tam laikam ir jāizstrādā viedā tahogrāfa 2 versija un jānomaina visi enalogie un 1. versijas tahogrāfi, kā arī:

 • No 2022.gada 2.februāra dalībvalstu robežu šķērsošana tahogrāfā jāreģistrē tuvākajā iespējamajā pieturvietā uz robežas vai pēc tās šķērsošanas.
Izmaiņas saistībā ar tahogrāfiem
Lai sekotu līdzi jauno Mobilitātes pakotnes noteikumu ievērošanai, no 2022.gada 2.februāra tiks pastiprināta kontrole, uzmanību pievēršot «pastkastīšu uzņēmumiem» un uzlabota kontrolējošo institūciju sadarbība un kapacitāte.

Vervo komandā strādā pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri prasmīgi un operatīvi palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu un atrisināt jautājumus, kas saistīti ar personīgo mantu pārvadājumiem.

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

 • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

 • Telefons: +371 67674570

 • E-pasts: info@vervo.lv