Vervo jaunumi

Svarīga informācija tiem, kas importē no trešajām valstīm

Svarīga informācija tiem, kas importē no trešajām valstīm

Dzelzs un tērauds ir nozīmīgi materiāli, ar ko, pašiem neapzinoties, saskaramies ikdienā - no ēku būvniecības līdz mājsaimniecības priekšmetiem un ierīcēm. Ik dienu dažādi metāla izstrādājumi tiek importēti Eiropas Savienībā, taču spēkā ir stājies jauns likums, kas aizliedz importēt preces no trešajām valstīm, kuru ražošanā izmantoti Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izejmateriāli. 

Regulas Nr. 833/2014 3.g panta 1.punkta d apakšpunkts nosaka liegumu Eiropas Savienībā importēt vai pirkt preces, kuras tika pārstrādātas vai saražotas trešajā valstī, izmantojot Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izejmateriālus. Lai nodrošinātu aizlieguma ievērošanu, importētājam ir nepieciešams iesniegt dokumentus, kas pierāda, ka importēto dzelzs un tērauda izstrādājumu ražošanā netika izmantoti Krievijas izcelsmes izejmateriāli.

Kas Jums jāzina, ja importējat preces no trešajām valstīm?

Par dzelzs un tērauda izejmateriālu izcelsmes valsts pierādījumu uzskata Mill test certificate (MTC). Tas ir ražotāja apstiprināts dokuments, kurā ir ietverta visa nepieciešamā informācija par piegādātā izejmateriāla kvalitāti, ķīmisko sastāvu un lējuma numuru. Tomēr ir jāatzīmē, ka MTC sertifikātam nav noteiktas formas, kas nozīmē, ka izejmateriāla izcelsmi var pierādīt ar MTC sertifikātam līdzvērtīgu dokumentu (vai dokumentu kopumu) ar nosacījumu, ka tajā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija - ražotnes nosaukums, adrese, valsts, kā arī lējuma numurs. 

Tas nozīmē, ka attiecībā uz pusfabrikātiem ir jāiesniedz sertifikāts, kurā ir norādīts ražotnes nosaukums, adrese un valsts, kā arī lējuma numurs. Attiecībā uz gatavajiem produktiem ir jāiesniedz ražošanā izmantoto pusfabrikātu sertifikāts, kurā ir norādīts ražotnes nosaukums, adrese un valsts atbilstoši lējuma numuram, kā arī ražotnes nosaukums un adrese, kur tika veiktas apstrādes darbības.

Tomēr, izvērtējot Eiropas Komisijas skaidrojumu, izejmateriālu izcelsme var tikt pierādīta arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, ar eksportētāja vai ražotāja paziņojumu vai deklarāciju, kas apliecina, ka pēc pienācīgas pārbaudes importētais produkts nesatur Krievijas tēraudu vai dzelzi. Par citiem dokumentiem var tikt uzskatīti rēķini, piegādes pavadzīmes, piegādātāja deklarācijas, ražošanas apraksti, kvalitātes sertifikāti u.c.

Ir jāņem vērā arī tas, ka, ja pēc dokumentiem var secināt, ka attiecīgā prece tika ražota pirms Regulas Nr.833/2014 grozījuma spēkā stāšanās, pirms 2023.gada 23.jūnija, tad Krievijas izejmateriālu izcelsmi pierādošie dokumenti nav jāiesniedz.

Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības par importēto dzelzs vai tērauda izstrādājumu izejmateriālu izcelsmes pierādīšanu (par izcelsmes pierādīšanas procedūru, pavadošajiem dokumentiem, to iesniegšanas kārtību), Jūs droši varat sazināties ar Vervo loģistikas speciālistiem, kuri atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem!

Ja Jums ir nepieciešama konsultācija, varat sazināties info@vervo.lv | ej.uz/uzzinicenu | +37167674570

3.g pantā minēto dzelzs un tērauda izstrādājumu saraksts

KN/TARIC kods un preces nosaukums

7206 Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203 )

7207 Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7208 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

7209 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma:

7210 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

7211 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

7212 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

7213 Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda

7214 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)

7215 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti

7216 Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti

7217 Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)

7218 Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

7219 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī

7220 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī

7221 Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos

7222 Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti

7223 Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)

7224 Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)

7225 Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī

7226 Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti, presēti aukstā stāvoklī

7227 Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos

7228 Citu leģēto tēraudu stieņi (izņemot nerūsējošā tērauda); citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi

7229 Leģēto tēraudu stieples, izņemot nerūsējošo tēraudu, rituļos (izņemot stieņus)

7301 Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7302 Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

7303 Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna:

7304 Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili

7305 Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm

7306 Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili “piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti” (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)

7307 Dzelzs vai tērauda savienotājelementi caurulēm (savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

7308 Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

7309 Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas “izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi” glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)

7310 Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, citur neminētas

7311 Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)

7312 Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, troses, tauvas, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus ar elektroizolāciju un vītas stieples žogu pinumiem un dzeloņstieples)

7313 Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; dzelzs vai tērauda vītās stīpas vai vienkāršas plakanas stieples, dzeloņstieples vai parastās, un brīvi vītas dubultstieples, kādas izmanto žogu pinumiem

7314 Stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi, sieti un žogi no dzelzs vai tērauda stieplēm; dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes (izņemot austus izstrādājumus no metāla šķiedrām, ko izmanto apdarei, oderēšanai vai tamlīdzīgām vajadzībām)

7315 Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas (izņemot pulksteņu ķēdes, kaklarotu un tamlīdzīgu izstrādājumu ķēdītes, ķēdes griešanai un zāģēšanai, pretslīdes ķēdes, piedziņas ķēdes konveijeriem, zobķēdes tekstiliekārtām un tamlīdzīgām iekārtām, drošības ierīces ar ķēdēm durvju aizslēgšanai, ķēdes mērierīcēm)

7316 Dzelzs vai tērauda enkuri, dreki un to daļas

7317 Dzelzs vai tērauda naglas, smailnaglas, spraudītes, rievotas naglas, skavas un tamlīdzīgi izstrādājumi ar citu metālu galviņām vai bez tām (izņemot izstrādājumus ar vara galviņām un skavu sagataves)

7318 Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)

7319 Šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu īleni un tamlīdzīgi izstrādājumi darbam ar roku, no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda saspraužamās adatas un citas kniepadatas, citur neminētas

7320 Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes (izņemot pulksteņu atsperes, atsperes spieķiem un lietussargu vai saulessargu rokturiem, amortizatorus un 17. iedaļā norādītās griezes momenta stieņu vai vērpšanas stieņu atsperes)

7321 Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar iebūvētiem centrālapkures katliem), restes cepšanai, ogļu pannas, plīts degļi, šķīvju sildītāji un tamlīdzīga neelektriska sadzīves aparatūra un tās daļas (izņemot katlus un radiatorus centrālapkurei, caurplūdes ūdens sildītājus un karstā ūdens cilindrus)

7322 Elektriski neapsildāmi dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori un to daļas Dzelzs vai tērauda gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji, tostarp sadalītāji, kas var sadalīt arī svaigu vai kondicionētu gaisu, kam neizmanto elektrisko sildīšanu, kuros iebūvēts ar motoru darbināms ventilators vai pūtējs, un to daļas

7323 Galda piederumi, virtuves piederumi vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda skaidas; dzelzs vai tērauda kasīkļi, skrāpji vai spilventiņi un cimdi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot kannas, kastes un tamlīdzīgas pozīcijā 7310 minētās tilpnes) atkritumu grozi; liekšķeres, korķviļķi un citi darba īstenošanas veida izstrādājumi; galda piederumi, karotes, kausi, dakšiņas u. c. izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 8211 –8215 ; dekoratīvie izstrādājumi; sanitārtehnikas izstrādājumi)

7324 Dzelzs vai tērauda sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas (izņemot kannas, kastes un tamlīdzīgas pozīcijā 7310 minētās tilpnes, mazus siena skapīšus medikamentu vai tualetes piederumu uzglabāšanai un 94. nodaļā norādītās mēbeles, un piederumus)

7325 Citādi lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti

7326 Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti (izņemot lietos izstrādājumus)

 

Informācija atjaunota 13.11.2023. | Aktuālo informāciju iesakām pārbaudīt šeit.

Vervo komandā strādā pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri prasmīgi un operatīvi palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu un atrisināt jautājumus, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem un citiem loģistikas pakalpojumiem.

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv