Mākslas darbu transportēšana

Mākslas darbu transportēšana

VERVO SIA pieredzē ne reizi vien ir nācies saskarties ar situāciju, kad tikai pateicoties savu darbinieku zināšanām ir izdevies šos pārvadājumus veikt droši.

Šajā gadījumā neatkarīgi no tā vai mākslas darbi tiek izvesti vai ievest Latvijā, svarīgākais ir pārliecināties vai šie priekšmeti vai gleznas neatbilst kultūras pieminekļa statusam un nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Ar noteikumiem, kas regulē šo priekšmetu apriti var iepazīties šeit:
https://likumi.lv/ta/id/287626?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Maksla&utm_medium=email

Otrs, ne mazāk svarīgs uzdevums ir šo priekšmetu korekta iesaiņošana un sagatavošana transportēšanai. Šos uzdevumus var deleģēt mūsu speciālistiem, kas to veiks atbilstoši muzeju līmenim, kam šajos jautājumos ir vislielākā pieredze.

Beidzamais, bet ne mazāk svarīgais uzdevums ir atbilstošākās apdrošināšanas polises noformēšana, ko veicam Jūsu vietā.