Dzelzceļa joma attīstās
Dzelzceļš
Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzelzceļa likumā, kas izstrādāti atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) norādījumiem un veicinās konkurenci dzelzceļa pārvadājumu jomā.

Saskaņā ar EK direktīvu likumā nepieciešams precizēt Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas, norādot pienākumu pārraudzīt konkurenci arī dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū, tostarp pieņemot lēmumus par dzelzceļa infrastruktūras jaudu iedalīšanu.

Direktīva prasa, lai piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai tiktu nodrošināta taisnīgi un bez diskriminācijas. Savukārt iestādes, kas atbild par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju, nedrīkst būt atkarīgas ne no vienas iesaistītās personas. Regulatīvās iestādes mērķis ir nodrošināt taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa tīklam un pakalpojumiem.
Likumprojekts paredz, ka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu nedrīkst sadalīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, kas arī sniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, kā arī gadījumos, kad dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir kāda koncerna atkarīgā sabiedrība, bet šī koncerna valdošais uzņēmums - kapitālsabiedrība ir dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Šajos gadījumos publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu sadalīs Valsts dzelzceļa administrācija.

Ja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs būs vienā koncernā ar tādu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju, kas nav koncerna valdošais uzņēmums - kapitālsabiedrība, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja izstrādātais jaudas sadales plāns būs jāapstiprina Valsts dzelzceļa administrācijā.

Likuma grozījumi arī paredz procedūru gadījumā, ja Valsts dzelzceļa administrācijas pieņemtais lēmums tiek pārsūdzēts.
Likumprojekts paredz, ka Valsts dzelzceļa administrācijas lēmuma par licences dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai izdošanu, lēmuma par dzelzceļa infrastruktūras - sliežu ceļu reģistrāciju, lēmuma par dzelzceļa ritošā sastāva reģistrāciju, lēmuma par publiskās infrastruktūras jaudas sadalīšanu, kā arī lēmumu par strīdu izskatīšanu un diskriminācijas novēršanu pārsūdzēšana neaptur to darbību.
Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu sākšanas jāsaņem drošības sertifikāts.
Sertifikāts sastāv no divām daļām. Likuma grozījumi noteic, ka drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājam, kurš atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru un kuram ir spēkā esoša drošības sertifikāta A daļa.
Lēmuma par drošības sertifikāta, drošības apliecības vai profesionālās kompetences sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības apturēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Avots: http://www.ldz.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.