Krievijas krarogs
Krievijas karogs
28. jūlijā, Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas Transporta darba grupas vadītāju tikšanās laikā diskutēts par turpmāko sadarbību dzelzceļa, tranzīta, autosatiksmes un jūrniecības jomā.

Apspriežot darbu dzelzceļa jomā, puses vienojās izstrādāt starpvaldību nolīgumu, kas regulētu gan tiešās dzelzceļa satiksmes, gan arī pārrobežu darbības jautājumus. Darba grupas dalībnieki nolēma līdz šā gada septembra vidum apmainīties ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Sēdes laikā Latvijas pārstāvji informēja par darbu papildu kravu apjoma nodrošināšanā  Rietumu-Austrumu virzienos. Abas puses izteica ieinteresētību pārvadājumu apjomu palielināšanā, tai skaitā konteinerkravu pārvadājumiem. Savukārt Krievijas pārstāvji akcentēja interesi pēc iespējas lielākā savu ostu noslogojumā, ko varētu nodrošināt no austrumiem vestās kravas. Lai paplašinātu sadarbību jūrniecības drošībā, kaimiņvalsts piedāvāja noslēgt memorandu par kopīgu darbu jūras negadījumos cietušo cilvēku meklēšanā un glābšanā.

Latvijas un Krievijas pārstāvji vienojās turpināt darbu pie izmaiņām starpvalstu nolīgumā par autosatiksmi, kā arī nolīgumā par sadarbības un savstarpējo attiecību principiem infrastruktūras lietošanas maksas ieviešanā. Tāpat tika apspriests jautājums par nepietiekamo atļauju skaitu, ar kurām abas valstis apmainās, lai veiktu kravu autopārvadājumus.  Sadarbības iespējas šajā jautājumā tiks apspriestas septembrī, kad notiks abu valstu Autopārvadātāju asociāciju un  Transporta ministriju pārstāvju tikšanās.

28. jūlijā notika arī satiksmes ministra Kaspara Gerharda un transporta ministra Igora Levitina tikšanās. Amatpersonas pārrunāja jautājumus par sadarbības attīstīšanu aviācijas jomā un iespējām palielināt dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomus starp abām valstīm. Nākamā Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde ieplānota šā gada decembrī Rīgā.

Avots: http://www.sam.gov.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.