Statistika
Statistika

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada pirmajā pusgadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 28.2 milj. t kravu,

kas ir par 1.2 % vairāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā.

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada (2008) pirmo pusgadu, ir samazinājies par 21.4 % un veidoja 0.6 milj. t. Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2009. gada pirmajā pusgadā transportēja 27.6 milj. t kravu – par 1.9 % vairāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā. 86.4 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur ostām.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa satiksmes veidiem (milj. t)

2009 I-VI 2009 I-VI % pret
2008 I-VI 2008 VII-XII
Pavisam 28.2 101.2 99.8
tai skaitā:
iekšzemes kravu pārvadājumi 0.6 78.6 65.3
eksporta kravu pārvadājumi 1.1 94.4 78.6
importa kravu pārvadājumi 24.9 107.0 104.2
tranzīta kravu pārvadājumi 1.6 60.0 79.2

2009. gada pirmajā pusgadā kravu pārvadājumi ar autotransportu ir samazinājušies – tika pārvadāti 15.5 milj. t kravu, kas ir par 40.7 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa satiksmes veidiem (milj. t)

2009 I-VI 2009 I-VI % pret
2008 I-VI 2008 VII-XII
Pavisam 15.5 59.3 54.6
tai skaitā:
iekšzemes kravu pārvadājumi 12.6 57.5 52.0
eksporta kravu pārvadājumi 1.3 74.7 77.9
importa kravu pārvadājumi 0.8 63.0 65.3
kravu pārvadājumi ārvalstīs 0.8 66.8 64.2

Lielāko daļu (81.7 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 12.6 milj. t kravu, kas ir par 42.5 % mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2009. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, samazinājušies par 31 % – tika pārvadāti 2.9 milj. t kravu.

2009. gada pirmajā pusgadā 22.5 % (3.5 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, 21.7 % (3.4 milj. t) – metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 14.7 % (2.3 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2009. gada pirmajā pusgadā transportēja 9.2 milj. t kravu, kas ir par 51.1 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Pašpārvadājumos - 6.3 milj. t kravu, kas ir par 13.7 % mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā.

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)
Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. t)

Pa cauruļvadiem transportēto naftas produktu apjoms ir samazinājies. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2009. gada pirmajā pusgadā transportēja 2.4 milj. t naftas produktu, kas ir par 18.6 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā.
Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2009.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2008. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, arī ir samazinājušies.

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)
Pasažieru pārvadājumi pa transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pa dzelzceļu 2009. gada pirmajā pusgadā pārvadāja11.2 milj. pasažieru, kas ir par 11.7 % mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits ir sarukuši par 11.5 %, bet starptautiskajā satiksmē pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits ir krities par 20.3 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2009. gada pirmajā pusgadā pārvadāja 75.3 milj. pasažieru, kas ir par 20.1 % mazāk nekā 2008. gada pirmajā pusgadā. Lielākā daļa (99.7 %) regulāras satiksmes autobusu izmantojošo pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Viņu skaits, salīdzinot ar 2008. gada janvāri – jūniju, ir samazinājies par 20.1 %, bet pasažieru pārvadājumi ar starptautiskās satiksmes autobusiem ir pieauguši par 0.8 %.

Ar pilsētu elektrotransportu 2009. gada pirmajā pusgadā pārvadāja 66.6 milj. pasažieru, kas ir par 23.3 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits sarucis par 21.7 %, bet ar tramvajiem – par 24.8 %.

Avots: www.csb.gov.lv