Sapulce
Sapulce
2009. gada 9. oktobrī Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome, kurā Satiksmes ministrijas pārstāvji paudīs Latvijas nostāju par ilgtspējīga transporta nākotni un citiem nozaru jautājumiem.

Pasākumā Latviju pārstāvēs Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Bergholcs un valsts sekretāra vietniece Aivita Ļubļina-Goldmane.

Sanāksmē ir plānotas ministru diskusijas par turpmākajiem mērķiem ES transporta politikai pēc 2010. gada, kur mūsu valsts pārstāvji īpaši akcentēs ilgtspējīga transporta nozīmi, kas palīdzēs uzlabot vides kvalitāti, veiksmīgāk izmantot atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējas un mazināt klimata izmaiņas un to ietekmi. Kā vispiemērotākos Eiropas mēroga politikas pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai Latvija uzskata vienošanos par jauno TEN-T politiku un tās īstenošanu, ES kopējās transporta politikas attīstību, kas vērsta uz Austrumiem – sevišķi Krieviju un Āzijas reģionu.

Sēdē paredzēts politiski vienoties par regulas projektu, ar kuru plānots sekmēt visās savienības dalībvalstīs vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ūdenstransporta pasažieriem, jo īpaši, veikt pasākumus personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām labā. Tāpat plānots atbalstīt arī nolīguma parakstīšanu, kas ļaus veikt pasažieru aviopārvadājumus starp ASV un Islandi vai Norvēģiju. Pēdējā ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome notika 2009. gada jūnijā.

Avots: http://www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.