Covid-19 ierobežojumi, iebraucot Norvēģijā

Covid-19 ierobežojumi, iebraucot Norvēģijā

Sākot no rītdienas, 29.janvāra, Norvēģijā tiks ieviesti striktāki ierobežojumi, lai samazinātu Covid-19 vīrusa straujo izplatību. Jaunie noteikumi attieksies uz ārvalstu pilsoņu iebraukšanu valstī.

Turpmāk Norvēģijas valsts robeža tiks slēgta, izņemot atsevišķām ārvalstu pilsoņu kategorijām:
- Pilsoņi, kuriem Norvēģijā ir reģistrēta pastāvīgā dzīvesvieta;
- Norvēģijā dzīvojošu personu tuvi ģimenes locekļi (laulātie, reģistrētās partnerattiecībās dzīvojošie, nepilngadīgi bērni un viņu vecāki);
- Žurnālisti un ārvalstu mediju pārstāvji;
- Pilsoņi, kuriem Norvēģijā jānolaižas, lai veiktu tālāku pārlidojumu (aviotranzīts);
- Jūrniecības un aviācijas personāls;
- Personas, kurām jāveic komerciāls preču vai pasažieru pārvadājums;
- Personas, kuras veic sabiedriski kritiskus darba pienākumus;
- Personas, kuras ceļā uz Norvēģiju devušās pirms noteikumu stāšanās spēkā.
Spēkā joprojām paliek prasība par negatīva Covid-19 testa veikšanu, iepriekšēju elektronisku reģistrēšanos un testēšanos, tiklīdz, šķērsota Norvēģijas robeža. Arī 10 dienu pašizolācija joprojām paliek spēkā.
Lai ieceļotu Norvēģijā, personai ir jābūt spējīgai uzrādīt dokumentu par deklarētu dzīvesvietu Norvēģijā vai darba devēja garantijas vēstuli, ka pašizolācijas vieta darbiniekam tiks nodrošināta.
Pretējā gadījumā 10 dienas būs jāpavada Norvēģijā, pašizolācijas viesnīcā un atkārtoti jāveic Covid-19 tests.
SVARĪGI – prasība par obligātu Covid-19 testu neattiecas uz:
- Bērniem līdz 12 gadu vecumam
- Diplomātiskajam personālam
- Starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (ja autovadītājs pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies Apvienotajā Karalistē)