SIA Vervo Uzņēmuma vadībai

REKOMENDĀCIJA

SIA NCS LV nodarbojas ar inženiertīklu projektu vadīšanu, pamatdarbības veids ir elektroinstalācijas tīklu un sistēmu ierīkošana. Esam simtprocentīgs Latvijas uzņēmums. Kopā ar saviem sadarbības partneriem darbus veicam gan Latvijā, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas robežām.

Mēs lielu vērību veltām noslēgto līgumu kvalitatīvai realizācijai nolīgtajos termiņos. Lai kvalitatīvi, veiksmīgi un galvenais savlaicīgi atrisinātu sauszemes kravu pārvadājumus, kas ir garants mūsu darbu izpildes kvalitātei un nolīgto termiņu ievērošanai, vērsāmies pie starptautisko kravu pārvadājumu kompānijas SIA Vervo – kravu pārvadājumu jomas speciālistiem.

Kopš 2013.gada esam izmantojuši SIA Vervo pakalpojumus: vietējos un starptautiskos kravu pārvadājumus, un varam teikt, ka kompānijā strādā atsaucīgi un profesionāli darbinieki. Kompānijas darbinieki patīkami pārsteidza ar lielo vēlmi meklēt risinājumus arī nestandarta situācijās. Līdzšinējā sadarbība ar SIA Vervo ir bijusi veiksmīga. Ceram uz turpmāko sadarbību.

Uzskatām, ka SIA Vervo ir drošs partneris, kurš veic uzticētos darbus augstā kvalitātē un nolīgtajos termiņos, līdz ar to varam rekomendēt šo kompāniju citām firmām.

Ar cieņu

SIA NCS LV
Valdes loceklis
N.Andersons