Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamo (ADR) kravu iekšzemes un starptautiskie pārvadājumi ir stingri regulēti, jo to ietekme uz cilvēka veselību un dzīvību, kā arī kaitējums videi ir neatgriezenisks.

SIA Vervo organizētie kravu transportlīdzekļi un autovadītāji ir nodrošināti ar starptautisko ADR pārvadājumu noteikumiem atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī autovadītājiem ir ADR licences, kas ļauj veikt kravu pārvadājumus ar visās 9 ADR klasēs ietilpstošajām vielām, šķidrumiem un gāzēm.

Lai šādi pārvadājumi būtu droši, atbilstoši klasei ir nepieciešams veikt arī transportlīdzekļu un piekabju sertifikāciju, bet kā mūsu gadījumā, kad klients sākot interesēties par ķimikāliju (ražošanas izejmateriālu) piegādi bija manāmi satraucies par to, vai visi dokumenti ir kārtībā, vai transports būs atbilstošs. Patiecoties Vervo menedžera profesionalitātei un zināšanām, tika sagatavota gan dokumentācija, gan arī transports, sniedzot klientam miera sajūtu, ka ar viņa kravu viss būs kārtībā.