Moduļu māju parvadājumi

Piegādāt 12 moduļu mājas uz kempingu Gotlandes salā ar ierobežotu budžetu, kur piebraukt var tikai ar tenta puspiekabēm, gabarītu ierobežojumu dēļ.

Vervo loģistikas speciālista risinājumus.

Kravu pārvadājuma izmaksu optimizācijai Latvijā uzkraušana tika veikta uz speciālām platformām uz kurām var pārvadāt divas moduļu mājas. Attiecīgi 12 platformu vietā tika izmantotas 6 speciālās platformas, kas nodrošināja izmaksu optimizāciju uz kravas transportu un prāmja izmaksām. Prāmja izmaksas sastādīja lielu daļu no kopējām kravu pārvadājuma izmaksām, jo līdz Gotlandes salai nav tiešo prāmja līniju no Latvijas un bija nepieciešams kombinēt divus prāmjus.

Lai atrisinātu otru izaicinājumu - gabarītu ierobežojumu, tika nodrošināti spēcīgi (spec) vilcēji un spec platformas Gotlandes salā, kas pēc pārkraušanas pa šaurajiem meža grants ceļiem piegādāja moduļu mājas līdz galamērķim.

Patiecoties Vervo SIA loģistikas speciālista zināšanām, izmaksas tika samazinātas par aptuveni 35% pretēji standarta risinājumam veikt piegādi ar 12 standarta platformām.