Kravu piegāde atbilstoši kabotāžas noteikumiem

Kravu piegāde atbilstoši kabotāžas noteikumiem

Nesen veicām attēlā redzamo kravas pārvadājumu klientam no Latvijas, kuram ir objekti Vācijā un radās nepieciešamība no viena objekta uz otru piegādāt tehniku.

Šādu transportēšanas veidu sauc par kabotāžas pārvadājumu*. Vervo var veikt neierobežotu skaitu kabotāžas pārvadājumu, jo kravu pārvadājumos varam piesaistīt attiecīgās valsts transporta uzņēmumus, uz kuriem neattiecas kabotāžas ierobežojumi!

 *kabotāžas pārvadājumi - īslaicīgi iekšzemes pasažieru vai kravas komercpārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, kas tiek veikti citā valstī, tajā nereģistrējot uzņēmumu, filiāli vai pārstāvniecību. Uzņēmumi, kuri ir reģistrēti vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir tiesīgi veikt trīs kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā tajā dalībvalstī, uz kuru tika veikts starptautiskais pārvadājums vai vienu kabotāžas pārvadājumu trīs dienu laikā dalībvalstī, kura nav kravas izkraušanas valsts.