Vervo sadarbība ar Biznesa vadības koledžu

Vervo sadarbība ar Biznesa vadības koledžu

Šī gada 10. septembrī Biznesa vadības koledžā notika studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" akreditācijas komisijas sēde, kurā piedalījās koledžas sadarbības partneri - darba devēju pārstāvji.

SIA "VERVO" ar koledžu sadarbojas kopš 2019. gada, sniedzot konsultācijas studiju programmas "Biznesa loģistika" satura salāgošanai ar darba tirgus prasībām. Tā ir lieliska iespēja sniegt savu redzējumu studiju programmas izveides procesā, kā rezultātā tiek noteiktas galvenās vadlīnijas, lai studiju procesā iegūtās zināšanas tiešām ir kvalitatīvas un atbilstošas darba tirgum, apliecina SIA Vervo pārdošanas vadītājs Agris Cimoška.

Ar lielāko prieku turpinām sadarbību ne tikai sniedzot konsultācijas, bet arī prakses vietas studentiem, kas ir ļoti svarīga mācību sastāvdaļa, paplašinot akadēmisko zināšanu bāzi ar praktiskajām zināšanām.