Kokmateriālu pārvadājumi - bez izmaiņām!

Kokmateriālu pārvadājumi - bez izmaiņām!

SIA Vervo ir par ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi mūsu klientiem, nodrošinot kravu pārvadājumus, uz kuriem var paļauties, plānojot savu attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu.

Lai arī COVID -19 ir atstājis iespaidu uz Latvijas eksporta rādītājiem, viena no Latvijas tautsaimniecības balstiem ir koksne un tās izstrādājumu nozare, kas pēc mūsu klientu teiktā uz nākotni skatās pozitīvi, jo šajā laikā iespēju robežās mēs esam spējuši nodrošināt nemainīgas kravu pārvadājumu cenas, ļaujot klientiem plānot savus piegādes ceļus bez papildus izmaksām, saglabājot cenas un kvalitātes proporciju nemainīgu, ko augstu novērtē mūsu klientu sadarbības partneri visā Eiropā.

Arī SIA Vervo turpina darbu pie ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pilnveidošanas, lai mūsu klientiem nodrošinātu labākos risinājumus kravu pārvadājumu jomā, neatkarīgi no situācijas un negaidītiem sarežģījumiem, kas var rasties.
Esam kļuvuši vēl zinošāki, kā arī ieguvuši jaunu pieredzi, ko turpmāk varam izmantot savu kravu pārvadājumu pakalpojumu pilnveidošanā un klienta servisa uzlabošanā.