Loģistikas speciālista profesijas standarta izstrādes darba grupa

Loģistikas speciālistu klase

SIA Vervo kopā ar LAFF, Latvijas izglītības iestādēm un vadošajiem nozares speciālistiem Ekonomikas un kultūras augstskolas telpās piedalījās loģistikas speciālista profesijas standarta izstrādes darba grupā. SIA VERVO Pārdošanas vadītājs Agris Cimoška dalījās ar savu pieredzi par to, kādam ir jābūt Loģistikas speciālistam pēc attiecīgās izglītības iegūšanas.

Šis jautājums ir ļoti aktuāls kā izglītības iestādēm, kas sagatavo attiecīgos speciālistus, tā arī studentiem, kas apgūst profesiju un vēlās būt pārliecināti, ka iztērētais laiks mācību procesā būs vērtīgs nākotnē darba tirgū, kā arī darba devējam, kam būs jāstrādā ar Loģistikas speciālista profesiju ieguvušajiem absolventiem.

Mums, Vervo dalība šādā darba grupā ir ļoti vērtīga, jo ir iespēja mainīt standartus un aktualizēt svarīgo, ko speciālistiem ir jāzina iegūstot diplomu un profesiju, jo jāatceras, ka svarīgākais ir nevis diploms, bet attiecīgās zināšanas, kas nāk komplektā ar diplomu un, ja to nav, tad nav īsti saprašanas, kā izmantot diplomu. Rezultātā pēc izstrādātajiem standartiem būs jāstrādā visām LR izglītības iestādēm, kas sagatavo Loģistikas speciālistus, kā arī visiem studentiem, kas nākotnē plāno apgūt loģistikas speciālista profesiju.