Tikšanās Biznesa vadības koledžā

Tikšanās Biznesa vadības koledžā

Šī gada 26. augustā Biznesa vadības koledžā notika licenzēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās transporta un loģistikas nozari pārstāvošie uzņēmumi un organizācijas.

Savu viedokli par jaunās programmas “Biznesa loģistika” atbilstību darba tirgum izteica arī SIA Vervo pārdošanas daļas vadītājs Agris Cimoška. Komisijas sēdes laikā Akadēmiskās informācijas centra ekspertus interesēja darba ņēmēju viedoklis, par loģistikas speciālista nepieciešamo sagatavotības līmeni, beidzot šo programmu un SIA Vervo pārstāvis A. Cimoška dalījās ar savu redzējumu kravu pārvadājumu jomā un nepieciešamajām prasmēm, kā arī trūkumiem pašreizējā sistēmā, jo katru gadu SIA Vervo uzņem 4 līdz 6 praktikantus no dažādām mācību iestādēm ar atšķirīgu sagatavotības līmeni.

SIA Vervo kā darba devējam ir prieks piedalīties jaunas mācību programmas tapšanā, sniedzot savu redzējumu, lai pēc programmas beigšanas potenciālais darbinieks būtu spējīgs strādāt starptautiskā transporta un loģistikas nozares uzņēmumā, nodrošinot kvalitatīvus kravu pārvadājumus, kas ietver ne tikai mūsu klientu kravas piegādi no punkta A līdz B, bet visu transporta loģistikas pakalpojumu spektru. Realizējot programmas tapšanu sadarbībā ar uzņēmējiem rezultātā ieguvēji būs gan potenciālie darbinieki, kuri iegūs kvalitatīvu, darba tirgum atbilstošu izglītību, gan darba devēji, kuri noalgos šos darbiniekus.