Vervo SIA piedalās eksāmenu pieņemšanā

Vervo SIA piedalās eksāmenu pieņemšanā

Vakar bija ļoti atbildīga diena 15. Rīgas Valsts tehnikuma Loģistikas darbinieka kvalifikācijas audzēkņiem, jo viņi kārtoja noslēguma praktisko eksāmenu.

SIA Vervo Pārdošanas vadītājam Agrim Cimoškam bija atbildīga loma šajā procesā, viņam bija tas gods būt par eksaminācijas komisijas priekšsēdētāju, pieņemt gan rakstisko, gan mutisko eksāmena daļu un finālā parakstīt diplomus absolventiem. Diena bija saspringta un nogurdinoša, bet lielākā daļa audzēkņu bija gatavi izaicinājumam, nokārtoja eksāmenu un gatavojas izlaidumam. Ar ko arī apsveicam jaunos speciālistus! Novēlam, lai  iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas loģistikas nozarē kļūst par spēcīgu pamatu katram absolventam, jo tikai uz spēcīgiem pamatiem var uzcelt kvalitatīvu nākotni.