Head sünnipäeva, Eesti!

Sestdien, 24.02.2018 savu valsts simtgadi atzīmē mūsu tuvākie ziemeļu kaimiņi – Igaunija! Sirsnīgi sveicam mūsu igauņu kolēģus, klientus un sadarbības partnerus!

Ar Igauniju mūs vieno ciešas saites, jo kopš 2016. gada jūlija Igaunijā ir atvērta SIA Vervo filiāle – Vervo Forwarding OÜ. Uzņēmums tika dibināts ar mērķi nostiprināt SIA Vervo pozīcijas Baltijas valstu loģistikas un transporta tirgū. Vervo Forwarding OÜ piedāvā kravu transporta un loģistikas pakalpojumus igauņu uzņēmumiem, tāpat arī daudzi mūsu Latvijas klienti ir uzsākuši sadarbību ar mūsu Igaunijas uzņēmumu, tādējādi nokļūstot tuvāk saviem ziemeļu kaimiņa klientiem, kā arī optimizējot apgrozāmos līdzekļus.

Mazliet no statistikas – SIA Vervo ir izveduši kravas vai snieguši citus kravu transporta un loģistikas pakalpojumus vairāk kā 160 Igaunijas uzņēmumiem. Tāpat arī izmantojam igauņu partneru resursus savu klientu loģistikas vajadzību apmierināšanai. Esam sadarbojušies ar gandrīz simts Igaunijas kravu pārvadājumu uzņēmumiem.

Igaunija ir svarīgs Latvijas partneris arī kravu transporta, loģistikas un enerģētikas jomā, tostarp attīstot un īstenojot dažāda līmeņa sadarbības projektus. Igaunija ir viens no stratēģiski svarīgajiem reģionālajiem partneriem Rail Baltica dzelzceļa koridora attīstībā, kura mērķis ir atjaunot Baltijas valstu tiešu saikni ar Eiropas dzelzceļu tīklu un veicināt reģionālo integrāciju. Savukārt Latvijas nākotnes enerģētikas politika tiks veidota, cita starpā balstoties uz reģionālo sadarbību un koordināciju ar valstīm ap Baltijas jūru un sevišķi Igauniju un Lietuvu.

Latvija novērtē līdzsvarotās un uz sadarbību tendētās divpusējās ekonomiskās attiecības, kas ir izveidojušās, pateicoties izcilajām politiskajām attiecībām abu valstu starpā. Ievērojot labās kaimiņattiecības starp abām valstīm, Latvija ir ieinteresēta turpināt intensīvu ekonomiskās sadarbības dialogu ar Igauniju. Igaunijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības saites ir ļoti ciešas, ko raksturo tirdzniecības plūsmas rādītāji – pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 1,94 miljardiem EUR 2016. gadā Igaunija ieņēma 2. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Tāpat jāatzīmē, ka Igaunija ir otrs lielākais Latvijas preču eksporta tirgus.