Nozares jaunumi

Kravu pārvadātājiem, kuri nodarbina Latvijas nepilsoņus

Kravu pārvadātājiem, kuri nodarbina Latvijas nepilsoņus

Kravu pārvadātājiem, kuri nodarbina Latvijas nepilsoņus kā transportlīdzekļu vadītājus pārvadājumos ES un EEZ valstīs, jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja atestāti

Eiropas Savienībā īpaša uzmanība tiek pievērsta transportlīdzekļu vadītājiem no trešajām valstīm un to likumīgai nodarbināšanai Eiropas Savienības teritorijā. Ņemot vērā minēto, Autotransporta direkcija informē, ka Eiropas Savienības (izņemot Latviju) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs Latvijas nepilsoņa statuss tiek pielīdzināts trešo valstu pilsoņu statusam, līdz ar to kravu pārvadājumu jomā Latvijas nepilsoņiem tiek piemērotas tādas pašas prasības, kādas tiek attiecinātas uz trešo valstu pilsoņiem, kuri veic pārvadājumus Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt derīgam transportlīdzekļa vadītāja atestātam.

Autotransporta direkcija aicina kravu pārvadātājus, kuri nodarbina Latvijas nepilsoņus kā transportlīdzekļu vadītājus pārvadājumos Eiropas Savienības (izņemot Latviju) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, vērsties Autotransporta direkcijā un saņemt transportlīdzekļa vadītāja atestātu katram nodarbinātajam transportlīdzekļa vadītājam – nepilsonim.

Kravu pārvadātājiem, kuri nodarbina Latvijas nepilsoņus vai Latvijas nepilsoņus ar Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāju statusu Latvijas teritorijā un ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, nav nepieciešams saņemt transportlīdzekļa vadītāja atestātus šiem transportlīdzekļu vadītājiem.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu saskaņā ar Kopienas atļauju

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum un Ministru kabineta noteikumiem Nr.122 kravu pārvadātājiem, kuriem ir Kopienas atļauja un kuri likumīgi nodarbina transportlīdzekļa vadītāju, kurš nav ne kādas dalībvalsts valstspiederīgais, ne pastāvīgais iedzīvotājs, ir jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja atestāts komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā, šim transportlīdzekļa vadītājam.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts tiek izsniegts ne ilgāk kā uz pieciem gadiem, bet, nepārsniedzot darba līguma, autovadītāja pases, uzturēšanās atļaujas/vīzas, autovadītāja apliecības, periodiskās apmācības (95.kods) un Eiropas Kopienas atļaujas derīguma termiņu.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts pieder pārvadātājam, kurš to nodod transportlīdzekļa vadītāja rīcībā, kad šis transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli ar šim pārvadātājam izsniegtu Kopienas atļauju. Izsniedzot transportlīdzekļa vadītāja atestātu, tiek izsniegta arī apliecināta transportlīdzekļa vadītāja atestāta kopija, kas glabājas pārvadātāja telpās.

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu vai pagarinātu transportlīdzekļa vadītāja atestātu, pārvadātājs vai pārvadātāja pilnvarotā persona iesniedz kompetentajā iestādē šādus dokumentus:

iesniegumu;
apliecinātu autovadītāja darba līguma kopiju (vai izrakstu, kurā norādītas darba līguma slēdzēju puses, darbinieka pienākumi un darba līguma darbības termiņš);
autovadītāja pases kopiju;
apliecinātu autovadītāja apliecības kopiju un vadītāja kvalifikācijas kartes kopiju vai apliecinātu profesionālā autovadītāja apliecības kopiju (izņemot gadījumu, ja autovadītāja apliecība un kvalifikācijas karte saņemta Latvijā);
apliecinātu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju (izņemot Latvijas nepilsoņiem).

Avots: http://www.atd.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.