Kravu pārvadājumi un Brexit

Protokols par Īriju un Ziemeļīriju

Protokols par Īriju un Ziemeļīriju

Brexit ietekmē skarta ir ne tikai Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība, bet arī Īrijas sala. Gan AK, gan ES atzina, ka nepieciešams pasargāt 1998.gadā pieņemto Lielās piektdienas (Belfāstas) nolīgumu, kas nepieļauj fiziskās robežas izveidošanu Īrijas salā un aizsargā ziemeļu un dienvidu sadarbību.

Tika rasts risinājums, veidojot protokolu par Īriju un Ziemeļīriju, kas, pirmkārt, nepieļauj fiziskas robežas ieviešanu starp Īriju un Ziemeļīriju, līdz ar to tiks turpināta ekonomikas darbība un saglabāts Lielās piektdienas (Belfāstas) nolīgums visos tā aspektos. Otrkārt, protokols nodrošinās Eiropas Savienības vienotā tirgus integritāti attiecībā uz precēm, kā arī visas garantijas attiecībā uz patērētāju aizsardzību, sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzību un krāpšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu.

Protokols par Īriju un Ziemeļīriju ir stabils un ilgstošs risinājums, ko turpmāk piemēros līdztekus katram nolīgumam par partnerību.

Materiālo tiesību normas sāk piemērot no 2021. gada 1. janvāra.

Protokola galvenie elementi

Saskaņošana ar ES noteikumiem – Uz Ziemeļīriju attiecas zināms ES noteikumu kopums, kas reglamentē vienoto preču tirgu un muitas savienību. Kā piemēram, Savienības Muitas kodekss attiecas uz visām precēm, ko ieved Ziemeļīrijā vai izved no tās.

Pārbaudes un kontroles jāveic ievešanas punktos tām precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no pārējās AK daļas vai jebkuras citas trešās valsts. Attiecībā uz pieņemtā protokola īstenošanas nolūkiem, AK ir jāgādā, ka tiek veiktas attiecīgās sanitārās un fitosanitārās pārbaudes.
ES muitas nodokļus piemēro precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no jebkuras citas AK daļas vai trešās valsts, ja vien nav riska, ka tās varētu tikt pārvirzītas uz ES. Izņēmuma kārtā ir preces, kurām nav šāda “riska”: ja tās nav paredzētas komerciālai pārstrādei Ziemeļīrijā un ja tās atbilst papildu nosacījumiem, kas definēti Apvienotās komitejas lēmumā “par precēm, kas nav pakļautas riskam”.
- Ja, pamatojoties uz šiem nosacījumiem, preces no jebkuras citas AK daļas, izņemot Ziemeļīriju, var uzskatīt par “precēm, kas nav pakļautas riskam”, nekādi muitas nodokļi nav piemērojami.
- Ja, pamatojoties uz šiem nosacījumiem, tiek konstatēts, ka preces no jebkuras citas trešās valsts var uzskatīt par “precēm, kas nav pakļautas riskam”, piemēro Apvienotās Karalistes muitas nodokļus.
Par protokola piemērošanu un īstenošanu atbild vienīgi Apvienotās Karalistes iestādes, kas rīkojas attiecībā uz Ziemeļīriju (12.panta 1.punkts).
• Lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar 12.pantu, ES iestādēm un struktūrām jāspēj uzraudzīts, ka AK iestādes īsteno protokolu. Tādēļ – 12.panta 2.punkts paredz Savienības pārstāvju klātbūtni visos īstenošanas pasākumos, ko veic AK iestādes.
Apvienotās komitejas Lēmums 6/2020 nosaka praktisko darba kārtību, kuras mērķis ir nodrošināt reālu Savienības klātbūtni, ko nosaka protokola 12.pants.

Kas ir piekrišanas mehānisms
Protokols par Īriju un Ziemeļīriju paredz jaunu “piekrišanas” mehānismu, kas dod Ziemeļīrijas Asamblejai iespēju pieņemt galīgo lēmumu par to ES tiesību aktu ilgtermiņa piemērošanu, kuri par piemērojamiem padarīti ar protokolu attiecībā uz Ziemeļīriju. Piekrišanas mehānisms attiecas uz preces un muitu, vienoto elektroenerģijas tirgu, PVN un valsts atbalstu regulējošo ES tiesību aktu piemērošanu, kā to pašlaik paredz protokols.

Ko tas nozīmē praksē? Četrus gadus pēc protokola piemērošanas sākuma (2021.gada 1.janvāra) Asambleja ar vienkāršu balsu vairākumu var dot piekrišanu attiecīgo Savienības tiesību aktu turpmākai piemērošanai vai balsot par tās pārtraukšanu. Pēdējā gadījumā protokolu pārtrauks piemērot pēc diviem gadiem.

Pēc tam reizi četros gados Asambleja var balsot par attiecīgo Savienības tiesību aktu turpmāku piemērošanu. Ja Asamblejas balsojumā tiek panākts starpkopienu atbalsts attiecīgo Savienības tiesību aktu turpmākai piemērošanai, nākamais balsojums var notikt tikai pēc astoņiem gadiem.

 

Avots: https://ec.europa.eu

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv