Franču Smart Border

Fraču Smart Border

Kā zināms, 2020.gada 31.janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības, kas turpmāk ietekmēs valstu savstarpējo tirdzniecību. Līdz 31. Decembrim norisinās pārejas periods, tāpēc, sākot ar 2021.gada 1. Janvāri, noteikumi un procedūras muitas un nodokļu jomā mainīsies. Darījumos ar Lielbritāniju būs jāievēro tās pašas muitas formalitātes, kas tiek piemērotas jebkurai citai trešai valstij. Būs nepieciešams iesniegt muitas deklarācijas, importējot vai eksportējot no, uz vai caur Apvienoto Karalisti. Tā kā pārmaiņas skar piegādes ķēdi, būs jāpārdomā preču pārvietošanas maršruti, iesaistītās dalībvalstis un transportlīdzekļu veidi.

Lai transportētu kravu uz, no vai caur Lielbritāniju, būs nepieciešams speciāls EORI kods, kas ir starptautisks reģistrācijas numurs muitas vajadzībām. To var saņemt bezmaksas, izmantojot elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS) vid.gov.lv mājaslapā. (https://www.vid.gov.lv/lv/elektroniska-muitas-datu-apstrades-sistema-emdas).

3.decembrī norisinājās Francijas valdības organizēta konference par Brexit ietekmi un optimāliem risinājumiem, kā saglabāt plūstošu tirdzniecību starp valstīm. Francija ir ieviesusi inovāciju Smart Border, kas ir elektronizēts IT risinājums, balstīts uz jaunu muitas infrastruktūru un paredzamām muitas formalitātēm. Tā izveidē ir iesaistītas 8 ostas, 3 prāmju kompānijas (P&O Ferries; DFDS; Brittany Ferries) un Lamanša jeb eirotunelis.

Līdz šim katru gadu apmēram 5 miljoni kravas mašīnu šķērsoja Lamanša kanālu un Ziemeļjūru. Vairāk kā 85% satiksmes starp Eiropu un Apvienoto Karalisti ir koncentrēti tikai dažos robežpunktos. Lai ieviestu daudz plūstošāku robežpunktu šķērsošanu, sākot ar 1.janvāri visas formalitātes būs elektronizētas. Turpmāk būs nepieciešama obligāta iepriekšēja muitas deklarāciju aizpildīšana PIRMS ierašanās muitas punktā. Tādā veidā ievērojami tiks ietaupīts laiks, pateicoties datu plūsmas automatizācijai – apturēti tiks tikai tie kravas auto, kas pakļauti kontrolei un kam būs jākārto atsevišķas formalitātes. Papildus tam, iesniedzot attiecīgo deklarāciju, franču muita izsniegs unikālu svītru kodu dokumentiem, kas tiks sasaistītas ar kravu plātnēm. Šoferim ievērojami atvieglojas šis process, noskenējot jau sagatavotus muitas dokumentus robežpunktā. Pārvadātājiem būs vieglāka un pārredzamāka kontroles sistēma – kamēr šoferi šķērsos robežu, prāmju ekrānos vai teksta īsziņās atnāks paziņojums, vai transportlīdzeklim pēc galapunkta sasniegšanas robeža būs jāšķērso pa zaļo ceļu (bez pārbaudes) vai pa oranžo ceļu (caur kontroli).

Kanāla tunelis un prāmju kompānijas ir vērsti uz ātru un viengabalainu satiksmes plūsmu un īsiem šķērsošanas laikiem. Tātad, nozīmīgākie plusi ir šādi:
1. Ietaupa laiku
2. Droša tirdzniecības plūsma
3. Datu aizsardzība
Apkopojot Smart Border inovācijas, īsumā tas izskatīsies šādi:
• Muitas deklarācijām ir jābūt iepriekš sagatavotām, elektroniskām un ar svītru kodu, kā arī kravas plātnēm ir jābūt sasaistītām ar muitas vai tranzīta deklarācijām
• Tieša robežu šķērsošana (tikai izņēmuma vai neskaidrību gadījumos jāapstājas uz FR robežas)
• Automatizēta kontrole un norādes (free to move / control)
• Eksportā uz Apvienoto Karalisti franču muita pirms iekraušanas pārbauda, vai tranzīta / eksporta formalitātes ir apstrādātas.