Kā sagatavoties bez vienošanās Brexit?

Kā sagatavoties bez vienošanās Brexit.

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES bez Izstāšanās līguma, ar kuru tiktu ieviests pārejas periods, tad no izstāšanās datuma Apvienotā Karaliste muitas vajadzībām tiks uzskatīta par trešo valsti.

Brexit skars Jūsu uzņēmumu, ja:

 • Pārdodat preces vai sniedzat pakalpojumus Apvienotajā Karalistē,
 • Pērkat preces vai saņem pakalpojumus no Apvienotās Karalistes,
 • Pārvietojat preces caur Apvienoto Karalisti.

Ko tas nozīmē?

Bez izstāšanās līgumu vai galīgās vienošanās tirdzniecības attiecības ar Apvienoto Karalisti reglamentēs vispārīgie PTO noteikumi, un, sākot no izstāšanās datuma, vairs netiks piemērotas preferences.

Tas nozīmē, ka:

 • Piemēros muitas formalitātes, būs jāiesniedz deklarācijas, un muitas dienesti var pieprasīt galvojumus attiecībā uz iespējamiem vai esošiem muitas parādiem.
 • Muitas nodokļus precēm, ko ieved ES no Apvienotās Karalistes, piemēros bez preferencēm.
 • Aizliegumi vai ierobežojumi arī var attiekties uz konkrētām precēm, ko ieved ES no Apvienotās Karalistes, un tas nozīmē, ka var pieprasīt importa vai eksporta licences.
 • Apvienotās Karalistes izdotās importa un eksporta licences vairs nebūs derīgas ES (ES 27).
 • Apvienotās Karalistes izdotās atļaujas muitas vienkāršojumiem vai procedūrām, piemēram, uzglabāšanai muitas noliktavā, vairs nebūs derīgas ES (ES 27).
 • Apvienotās Karalistes izdotās atzītā uzņēmēja (AEO) atļaujas vairs nebūs derīgas ES (ES 27).
 • Dalībvalstis iekasēs PVN, importējot preces, kuras ES ieved no Apvienotās Karalistes. Eksports uz Apvienoto Karalisti tiks atbrīvots no PVN.
 • Mainīsies noteikumi par PVN deklarēšanu un samaksu (par tādu pakalpojumu sniegšanu kā elektroniskie pakalpojumi) un par PVN pārrobežu atmaksu.
 • Preču pārvietošanai uz Apvienoto Karalisti būs nepieciešama eksporta deklarācija. Akcīzes preču pārvietošanai uz Apvienoto Karalisti var būt nepieciešams arī elektronisks administratīvais dokuments (eAD).
 • Akcīzes precēm, ko pārvietos no Apvienotās Karalistes uz ES (ES27), vispirms būs jānokārto muitas formalitātes un tikai pēc tam varēs sākt preču pārvietošanu saskaņā ar akcīzes preču aprites un kontroles sistēmu (EMCS).


Ko darīt?
Visiem attiecīgajiem uzņēmumiem ir jāsagatavojas, cik ātri vien iespējams, lai izvairītos no traucējumiem.

Vadoties pēc turpmāk redzamā kontrolsaraksta, noskaidrojiet, kādi praktiski pasākumi jums nekavējoties jāveic, lai sagatavotos.

“BREXIT” kontrolsaraksts tirgotājiem


Pārliecinieties, vai jūsu uzņēmums tirgojas ar Apvienoto Karalisti vai pārvieto preces caur Apvienoto Karalisti.


Ja tā ir:

 • Reģistrējiet savu uzņēmumu valsts muitas dienestā tirdzniecībai ar ārpus savienības valstīm. Plašāka informācija šeit.
 • Izvērtējiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs turpināt tirdzniecību ar Apvienoto Karalisti vai, šķērsojot tās teritoriju, proti, vai tam ir nepieciešamie:
 1. cilvēkresursi (personāls, kas apmācīts muitas jautājumos);
 2. tehniskie resursi (IT sistēmas un citi);
 3. un muitas atļaujas, piemēram, īpašajām procedūrām (uzglabāšana, pārstrāde vai noteikumi par preču “īpašu patēriņa veidu”).
 • Noskaidrojiet savas valsts muitas dienestā par spēkā esošajiem muitas vienkāršojumiem un atvieglojumiem, kas ir pieejami jūsu uzņēmumam, piemēram:
 1. vienkāršojumi, kas attiecas uz muitas procedūras piemērošanu precēm;
 2. vispārējie galvojumi ar summas samazinājumu vai atbrīvojumu
 3. ;tranzīta procedūru vienkāršojumi.
 • Apsveriet iespēju valsts muitas dienestā pieteikties atzītā uzņēmēja (AEO) statusam.
 • Ja esat reģistrēts PVN vienas pieturas aģentūras (MOSS) sistēmā Apvienotajā Karalistē, reģistrējieties ES-27 dalībvalstī.
 • Ja 2018. gadā esat maksājis PVN Apvienotajā Karalistē, iesniedziet PVN atmaksas pieprasījumus pietiekami savlaicīgi pirms izstāšanās datuma, lai tie tiktu izskatīti.
 • Apspriedieties ar saviem darījumu partneriem (piegādātāji, starpnieki, pārvadātāji u. c.), jo Brexit varētu skart arī jūsu piegādes ķēdi.


Sīkāku tehnisku informāciju meklējiet Eiropas Komisijas mājaslapā.