Valdība atbalsta nolīguma slēgšanu par starptautiskajiem autopārvadājumiem ar Mongoliju

Valdība atbalstīja līgumtiesiskās bāzes izveidošanu starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Mongoliju.Pirmdien, 9.jūnijā, valdība atbalstīja līgumtiesiskās bāzes izveidošanu starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Mongoliju.

To paredz Ministru kabinetā apstiprinātais likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”.

Nolīgums paredz, ka tranzīta kravu pārvadājumi ir liberalizēti, proti, tie tiek veikti bez atļaujām, savukārt divpusējiem kravu pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nepieciešamas atļaujas.

Nolīgums nosaka Latvijas un Mongolijas autopārvadātāju tiesības, atrunā pārvadājumu veidus, darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem, veicot pasažieru un kravu autopārvadājumus starp Latviju un Mongoliju.

Tāpat nolīguma noteikumi nosaka pasažieru un kravu pārvadājumu veikšanas vispārējos principus, atļauju režīmu piemērošanu pārvadājumiem, nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanu un atbrīvošanu no tiem. Nolīgumā atrunāta līgumslēdzēju pušu sadarbība, saistības, kompetentās institūcijas, kā arī nolīguma darbības ilgums.

Nolīgums paredz izveidot kopējo komisiju, kas risinās ar tā izpildes nodrošināšanu saistītos starptautisko autopārvadājumu organizēšanas jautājumus starp abām valstīm. Kopējā komisija noteiks izsniedzamo starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un veidu, kuras pārvadātājiem tiek izsniegtas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Šobrīd Latvijas autopārvadājumu uzņēmumi aktīvi meklē iespējas sadarbībai jaunos tirgos Āzijas reģiona valstīs, lai saglabātu konkurētspēju. Nolīguma noslēgšana sekmēs šī mērķa sasniegšanu, jo starptautisko kravu autopārvadājumu attīstība ļaus nostiprināt un paplašināt tirdznieciskos sakarus un preču apmaiņu starp abām valstīm. Nolīguma noslēgšanas rezultātā radīsies iespēja veikt operatīvu preču transportēšanu starp abām valstīm, jo abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem.

Lai nolīgums stātos spēkā, tas vēl ir jāparaksta abu valstu pilnvarotiem pārstāvjiem un jāapstiprina Saeimā. Līdzīgi nolīgumi par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu ir noslēgti ar 46 valstīm.

Avots: www.mk.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.