Nozares jaunumi

Veicinās ciešāku sadarbību kravu un investīciju piesaistē

Transports un loģistikaVeicinās ciešāku valsts un privātā sektora sadarbību jaunu kravu un investīciju piesaistē

Satiksmes ministrija (SM), vērtējot līdzšinējo pieredzi, uzskata, ka jāveicina aktīvāka valsts un privātā sektora sadarbība vienotu un integrētu Latvijas transporta un loģistikas piedāvājumu izstrādē un komunikācijā stratēģiskajiem partneriem.

Lai nodrošinātu šādu piedāvājumu izstrādi un savstarpēju mijiedarbību starp valsts un privāto sektoru, kas tādējādi veicinātu jaunu kravu un investīciju piesaisti, kā arī pilnvērtīgāku Latvijas iekļaušanos reģionālās un globālās piegāžu ķēdēs, lemts par Loģistikas padomes izveidi.

Loģistikas padome izveidota ar satiksmes ministra Anrija Matīsa rīkojumu, par tās priekšsēdētāju ieceļot SM valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu. Padomes sastāvā iekļauti SM pārstāvji, kā arī pārstāvji no Rīgas un Ventspils brīvostas pārvaldēm, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, SIA „LDz Cargo Loģistika”, starptautiskās lidostas „Rīga”, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Latvijas Loģistikas asociācijas, Latvijas Stividorkompāniju asociācijas, Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas Auto”, Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas un Baltijas asociācijas – Transports un loģistika.

Pirmdien, 10.martā notika padomes pirmā sēde, kuras laikā SM valsts sekretārs K. Ozoliņš iepazīstināja ar padomes darbības mērķiem un pamatprincipiem. K.Ozoliņš norādīja, ka: „Ministrija vēlas radīt loģistikas nozares sadarbības platformu, kas pēc vienas pieturas aģentūras principa nodrošinātu integrētu un konkrētiem stratēģiskajiem partneriem pielāgotu Latvijas transporta un loģistikas nozares produktu izstrādi un vienotu komunikāciju ar šiem kravu īpašniekiem vai investoriem. Nozares pieredze pierāda, ka nereti, katram loģistikas ķēdes dalībniekam darbojoties atsevišķi un sadrumstaloti, Latvijai neizdodas sekmīgi konkurēt par nozīmīgu kravu un investīciju plūsmu piesaisti Latvijas transporta un loģistikas sistēmai.”

Tāpat SM pārstāvji uzsvēra, ka šī vienotā sadarbības mehānisma mērķis nav jebkādā veidā iesaistīties esošo kravu pārdalē vai veicināt papildu kravu piesaisti tradicionālajos kravu segmentos, īpaši, izejvielu tranzīta jomā. Valsts uzdevums šajā kontekstā ir veicināt nozares pieeju tādiem kravu un investīciju segmentiem, kas līdz šim Latvijai nav bijuši pieejami. Kopējais mērķis ir veicināt Latvijas transporta un loģistikas nozares pakāpenisku integrāciju lielāka mēroga un sarežģītības piegāžu ķēdēs, kuru ietvaros tiek apkalpotas augstvērtīgas kravas ar potenciālu radīt papildu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībā kā transporta, tā arī loģistikas un rūpniecības jomās.

Sēdes dalībnieki kopumā atbalstīja ideju, ka padomei vajadzētu izstrādāt integrētos piedāvājumus loģistikas jomā, lai tādējādi sekmētu kravu plūsmu palielinājumu un veicinātu nozares attīstību. Tādēļ padomes locekļi konsultēsies ar savu asociāciju biedriem, lai apzinātu to viedokli un kopīgiem spēkiem identificētu, kādas kravas vēlamies piesaistīt un kādiem kravu īpašniekiem būtu nepieciešams izstrādāt vienotos piedāvājumus. Padome nolēma sasaukt atkārtoto sēdi pēc mēneša, lai praktiskāk apspriestu integrēto piedāvājumu izstrādāšanas procesu.

Avots: www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.