Nozares jaunumi

Latvijas un Baltkrievijas komisijas sēdē tika panāktas vienošanās

9.Starpvaldību komisijas sēdeLatvijas un Baltkrievijas 9.Starpvaldību komisijas sēdes (SVK) laikā panāktas vairākas vienošanās par ekonomiskās sadarbības stiprināšanu, galvenos uzsvarus liekot uz iespējām transporta, tranzīta, sakaru, vieglās rūpniecības, pārtikas rūpniecības, t.sk., zivrūpniecības un lauksaimniecības, izglītības u.c. jomās.

SVK līdzpriekšsēdētāji ekonomikas ministrs D.Pavļuts un Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministrs A.Sivaks parakstīja SVK sēdes protokolu. Tajā uzsvērts, ka puses kopīgi strādās, lai sekmētu divpusēju ekonomisko, investīciju un reģionālās sadarbības pasākumu īstenošanu. Puses bija vienisprātis, ka jāattīsta sadarbība abpusēju investīciju piesaistīšanā abās valstīs, kā labu sadarbības piemēru minot kopuzņēmumu dibināšanu. Šobrīd Latvijā darbojas ap 1500 Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmumu.

SVK laikā lemts stiprināt sadarbību transporta, tranzīta, mašīnbūves, sakaru jomās. Puses vienojušās kopīgi strādāt, lai palielinātu kravu plūsmu, izmantojot šim mērķim arī konteineru vilcienu „ZUBR” un autopārvadājumus. Puses ar gandarījumu novērtēja sadarbību sakaru jomā, kā rezultātā jau šogad abu valstu juridiskajām un fiziskajām personām ir pieejami zemāki viesabonēšanas zvanu tarifi.

Tāpat panākta vienošanās sekmēt divpusējo sadarbību tūrismā, vides aizsardzībā, pierobežu un pārrobežu sadarbības projektu, standartizācijas, akreditācijas un sertifikācijas jomā. Savukārt lauksaimniecībā plānots veicināt lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas tirdzniecības apjomu palielināšanu, sadarboties pārtikas un veterinārās kontroles jautājumos.

Puses vienojās par sadarbības paplašināšanu izglītības jomā, piemēram ar Latvijas Jūras akadēmiju. Tāpat puses vienojās padziļināt sadarbību zinātnes jomā, īstenojot kopīgus pētījumus farmācijas, mikrobioloģijas, kardioloģijas, traumatoloģijas un onkoloģijas jomā.

2014.gadā plānots rīkot virkni divpusējo pasākumu, kā piemēram, Minskas dienas Rīgā un Latvijas – Baltkrievijas biznesa forumu Mogiļevā. Iecerētas arī atbildīgo institūciju pārrunas par Latvijas – Baltkrievijas robežpunktu infrastruktūras uzlabošanu ar mērķi sekmēt kravu pārvadājumu palielināšanos.

SVK laikā tika parakstīts Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) sēdes protokols par turpmāko sadarbību medicīnas tūrisma, augstākās izglītības, muitas, starptautisko kravu pārvadājumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kā arī jautājumā par vīzu režīma un vīzu iegūšanas procedūras atvieglošanu. „Latvijas un Baltkrievijas attiecības ir vienmēr bijušas ciešas, gan kultūrā, gan ekonomikā gan arī citās jomās. Starp mūsu valstīm ir attīstīta pierobežu sadarbība, kravu pārvadājumi, kam tiek izmantotas ostas un dzelzceļi. Baltkrievu diaspora Latvijā ir pārstāvēta kuplā skaitā un tieši tāpēc Latvija un Baltkrievija ir ieinteresētas veicināt aizvien ciešāku sadarbību, ” uzsvēra LSP priekšsēdētājs un SIA Holdinga Kompānija FELIX valdes priekšsēdētājs Aivars Ločmelis.

SVK laikā noslēgtā vienošanās par sadarbību starp Latvijas Garantiju aģentūru un Baltkrievijas Republikas eksporta un importa apdrošināšanas uzņēmumu „BelEximGarant” („Белэксимгарант”)dos iespēju sadarboties tādās jomās kā risku pārapdrošināšana nākotnē, konsultēšana uzņēmējdarbības vides un to regulējošos jautājumos, parādu piedziņas menedžmenta jautājumos, pieredzes apmaiņas, jaunu apdrošināšanas produktu ieviešanas, apmācību u.c. jautājumos. „Latvijai un Latvijas Garantiju aģentūrai kā Latvijas eksportētāju atbalstītājam īpaši nozīmīga ir šī sadarbības uzsākšana, jo LGA eksporta kredīta garantiju saistības uz Baltkrieviju veido otru lielāko ekspozīciju, ar kopējo summu virs 3 miljoniem EUR. Garantiju saņēmēju nozaru loks ir ļoti plašs – pārtikas rūpniecība, būvmateriālu ražošana, metālapstrāde, kokmateriālu tirdzniecība, ražošanas iekārtu eksports, u.c. Pieprasījums darījumu risku segšanai uz šo valsti ir stabili augsts, līdz ar to sadarbība ar valsts eksporta kredīta aģentūru BelEximGarant mums paver iespējas labākai šī tirgus izzināšanai un risku mazināšanai”, atzīst Latvijas Garantiju aģentūras direktors Ivars Golsts.

Tāpat SVK laikā tika noslēgta vienošanās par sadarbību starp Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju un Baltkrievijas Vieglās rūpniecības koncernu „Bellegprom” („Беллегпром”). „Latvijas tekstila ražošanas nozares komersantiem sadarbība ar Baltkrieviju nebūs jaunums. Baltkrievija jau šobrīd ir viens no lielākajiem Latvijas tekstila rūpniecības, piemēram, AS „Lauma Lingerie” un SIA „Rimako Imports – Eksports” sadarbības partneriem. Šodien noslēgtās vienošanās starp Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju un Baltkrievijas Vieglās rūpniecības koncernu „Bellegprom” mērķis ir paplašināt līdzšinējo sadarbību, sekmēt jaunu investīciju veikšanu Latvijas ekonomikā, sekmēt Latvijas komersantu ieiešanu Baltkrievijas tirgū un gūt lielāku pārliecību par investīciju aizsardzību,” uzsver Latvijas Vieglās rūpniecības asociācijas prezidents Guntis Strazds.

SVK sēdes noslēgumā tika parakstīts protokols par zinātniski inovatīvo projektu īstenošanu 2014.-2015.gadā, kuri konkursa kārtā tika izvēlēti Latvijas – Baltkrievijas bilaterālās programmas ietvaros. Lai stiprinātu Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropas un pasaules mērogā, veicot cilvēkresursu stiprināšanas pasākumus, kā arī zinātnes kvalitatīvu atjaunotni, arī Latvijas - Baltkrievijas bilaterālās programmas ietvaros (caur pētniecības projektu īstenošanu visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tajā skaitā kā dabas zinātnēs, tā arī humanitārajās un sociālās zinātnēs) tiek veicināta Latvijas zinātnieku starptautiskā sadarbība, atpazīstamība, veidojas jauni Latvijas - Baltkrievijas pētnieku konsorciji, kuru potenciāls nākotnē dos iespējas pieteikt savu dalību ES ekselences programmās (piemēram HORIZON 2020). Bilaterālo programmu mērķis ir veicināt Latvijas zinātnisko institūtu, centru un laboratoriju, kā arī universitāšu starptautisko sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās, kā arī šo institūciju atpazīstamību. Latvijas - Baltkrievijas programmas ietvaros īpaši tiek veicināta lietišķu pētījumu izstrāde ar zinātnes komercializācijas potenciālu.

Avots: www.em.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

Vervo komandā strādā pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri prasmīgi un operatīvi palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu un atrisināt jautājumus, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem un citiem loģistikas pakalpojumiem.

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv