Transports
Transports
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē, ka ir saņemtas papildus 6000 Krievijas atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, bet ņemot vērā nepietiekamo Krievijas atļauju kvotu, šīs atļaujas, atbilstoši 2005. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu" 11. punktam tiek izsniegtas šādā kārtībā:

Lai saņemtu Krievijas divpusējo un tranzīta atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildus informācijas un jāuzrāda dokuments, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kura veikšanai nepieciešama iebraukšana Karievijas teritorijā un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas.

Pieņemot lēmumu atbilstoši metodikai par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā pārvadātāja rīcībā esošo Krievijas atļauju un ETMK atļauju skaits.

Avots: www.atd.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana