Augļi
Augļi
Zemkopības ministrija (ZM) un Krievijas Federālais veterinārais un fitosanitārais uzraudzības dienests pirmdien ir vienojušies par papildus Memoranda parakstīšanu, kas nodrošinās īpašus noteikumus Latvijas augļu un dārzeņu eksportētājiem, informēja ZM.

2008.gada 28.martā parakstīts "Memorands par augu produktu, kas tiek eksportēti no Eiropas Savienības uz Krievijas Federāciju, drošību attiecībā uz pesticīdu atliekām, nitrātiem un nitrītiem" starp Eiropas Komisiju un Krievijas Federālo veterināro un fitosanitāro uzraudzības dienestu.

Jaunā vienošanās paredz atvieglotus nosacījumus augu produkcijas eksportēšanai uz Krievijas Federāciju (KF) un drošības sertifikātu atcelšanu, ja Latvija izpildīs virkni nosacījumu. Memorandu parakstīja zemkopības ministra pienākumu izpildītājs Raimonds Vējonis un Krievijas Federālā veterinārā un fitosanitārā uzraudzības dienesta vadītājs Sergejs Dankverts.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktors Ringolds Arnītis pārstāvēja Latvijas intereses Memoranda izstrādes gaitā. "Ir ieguldīts ievērojams darbs, lai šādu vienošanos panāktu. Šajos krīzes apstākļos tas paver lielas iespējas mūsu eksportam un tranzītam, turklāt valstī ienāks nodokļi un būs darba vietas," norāda Arnītis.

Saskaņā ar Memorandu līdz 2009. gada 15. martam Latvijas puse nodrošina to eksportētāju reģistrāciju, kas piegādā uz KF augu valsts pārtikas produkciju. Latvijai jānodrošina, lai eksportētāji ievēro pārtikas nekaitīguma prasības attiecībā uz pesticīdu, nitrātu un nitrītu saturu eksportējamajā produkcijā saskaņā ar KF likumdošanu.

Savukārt Krievija informēs Latviju par piegādātājiem, kas nepilda Krievijas likumdošanas prasības par augu izcelsmes pārtikas nekaitīgumu attiecībā uz pesticīdu, nitrātu un nitrītu atliekām. Vairākkārtēju pārkāpumu gadījumā piegādātāji tiks izslēgti no eksportētāju reģistra.

Ja viena mēneša laikā kopš šī Memoranda parakstīšanas no Latvijas puses netiks konstatēti pārkāpumi, Krievijas puse apņemas atcelt prasību katrai Latvijā ražotās produkcijas kravai pievienot drošības sertifikātu, kurā norādīti testēšanas rezultātā iegūtie pesticīdu atlieku daudzumi. Savukārt citu valstu izcelsmes produkcijai, ievestai no Latvijas uz Krieviju, šī prasība tiks atcelta, ja pārkāpumi netiks konstatēti trīs mēnešu laikā kopš Memoranda parakstīšanas brīža.

Avots: http://www.delfi.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.