Nafta
Nafta
25.martā notika Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedru sapulce. Šī bija asociācijas pirmā oficiālā tikšanās ar Kasparu Gerhardu jaunajā satiksmes ministra statusā.

Valsts AS "Latvijas dzelzceļš", Ventspils un Rīgas brīvostas pārvaldes, Liepājas SEZ pārvaldes, AS "Ventspils nafta", SIA "Ventamonjaks serviss", AS "Baltijas Tranzīta Serviss", AS "Baltijas ekspresis", AS "Latvijas kuģniecība", AAS "Balta", DnB Nord Banka u.c. kompāniju un institūciju vadība un pilnvaroti pārstāvji tikās ar jaunās valdības satiksmes ministru Kasparu Gerhardu.

LTBA biedri ir aicinājuši ministru sniegt savu viedokli par aktuālajām tendencēm un jauniem uzstādījumiem Satiksmes ministrijas politiskajā vadībā, kā arī diskutēt par vairākiem problēmjautājumiem, kuru risināšana prasa valdības un saistīto valsts institūciju līdzdalību.

Asociācija vēlējās no K. Gerharda saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kāda ir Satiksmes ministrijas rīcības programma un konkrēti pasākumi tranzīta jomā V. Dombrovska vadītās valdības deklarācijas Satiksmes ministrijas sadaļas izpildei? Kā šī rīcības programma tiek integrēta un sasaucas ar Satiksmes ministrijas darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam?

2. Kādā termiņā tiks izstrādāts valdības deklarācijā minētais īpašs valsts atbalsta mehānisms eksportspējīgiem transporta un loģistikas uzņēmumiem? Kādas būs šī atbalsta mehānisma īpašās sadaļas un pasākumi?

3. Kādas izmaiņas sagaidāmas ES struktūrfondu (it īpaši Kohēzijas fonda) līdzekļu izmantošanas programmās un to indikatīvajā sadalījumā? Kādā veidā un pēc kādiem kritērijiem tiks izvērtēta konkrētu nozares infrastruktūras objektu finansējuma nepieciešamība un realizēta valsts līdzfinansējuma apjoma saglabāšana vispārējās ekonomiskās krīzes apstākļos, lai iedalītos līdzekļus varētu apgūt iepriekš paredzētajā termiņā- līdz 2013.gadam?

4. Kāda rīcība un konkrēti pasākumi tiek plānoti Satiksmes ministrijā, lai ar minimāliem šķēršļiem un apgrūtinājumiem tiktu pilnībā izmantots Baltkrievijas un Latvijas tranzīta potenciāls?

5. Vai visdrīzākajā laikā tiks turpināts iepriekšējās valdības laikā uzsāktais darbs pie jauna dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas modeļa izstrādes, paredzot tajā nepieciešamo valsts līdzdalību un samazinot maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu īpatsvaru dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifos?

6. Kā satiksmes ministrs redz iespēju atjaunot naftas tranzītu pa cauruļvadu uz Ventspili? Ko viņš sagaidītu no ieinteresēto kompāniju puses un ko valsts būtu gatava darīt?

7. Kādas ir Satiksmes ministrijas galvenās nostādnes Latvijas dzelzceļa attīstībai ilgtermiņā kopumā, iespējamie vilces attīstības veidi un Latvijas tranzīta koridora jaudas paaugstināšanas risinājumi vidējā termiņā?

8. Vai tiks izveidota Satiksmes ministrijas un transporta un tranzīta nozares nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome, lai kopīgiem spēkiem veidotu saskaņotu nozares attīstības politiku?
bija paredzēts apstiprināt arī asociācijas 2008.gada pārskatu un pieņemt rīcības programmu 2009.gadam.

LTBA pārstāv Latvijas tranzīta biznesa intereses, sadarbojas ar tranzītu saistīto Latvijas un Eiropas Savienības institūciju struktūrām, iesaistās konkrētu valsts un ES politiku veidošanas un tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas procesā, kā arī iesaistās ES enerģētikas, transporta, muitas ūnijas, valsts atbalsta un starptautiskās tirdzniecības politikas veidošanā.

Informāciju sagatavoja Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.