Izstāde TransBaltika 2009 Radisson konference starptautiskā līmenī
TransBaltika2009
XII starptautiskās konferences “TransBaltika 2009” galvenās tēmas būs transporta un tranzīta pakalpojumu starptautiskā tirgus attīstības tendences un perspektīvas, Baltijas tranzīta nozares un transporta infrastruktūras projektu attīstības rezultāti un prognozes apvienotajā Eiropā, stabilas un savstarpēji izdevīgas sadarbības attīstīšana ar partneriem no Eiropas un Āzijas valstīm ekonomikas lejupslīdes apstākļos.

Piedaloties šajā konferencē, Jūs no transporta nozares ekspertiem un praktiķiem varēsiet saņemt atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem.

XII starptautiskā konference “TransBaltika2009: 5 gadi ES” pasākumu programma:

Ceturtdiena , 2009.gada 28.maijs
Radisson SAS Daugava, Rīga, Latvija

9.00 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrācija (zāle „Daugava”, 1.stāvs).
Rīta kafija

10.00 – 11.30  I PLENĀRSĒDE (zāle „Daugava”, 1. stāvs)
Baltijas transporta sistēmas attīstība: rezultāti un perspektīvas. Darbību koordinācija ar starptautiskiem transporta kompleksiem

Moderators: Aivars Tauriņš – Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs

• Latvijas transporta sistēmas iespējas un potenciāls
Nils Freivalds – LR Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

• Krievija – ES: sadarbības pieredze un perspektīvas muitas jomā  
Vladimirs Ivins – Krievijas Federālās muitas dienesta analītikas pārvaldes vadītājs

• Rīgas nākotnes vīzija – lielākais Ziemeļeiropas biznesa, loģistikas un finanšu centrs
Ainārs Šlesers – LR Saeima deputāts

• Elektroniskās deklarēšanas ieviešanas perspektīvas Baltkrievijas muitā
Andrejs Plaņins – Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas Muitas kontroles organizēšanas nodaļas vadītāja vietnieks, Baltkrievija

• Krievijas Baltijas kurs: transports un transporta infrastruktūra pēdējos piecos gados
Jurijs Ščerbaņins – Eirāzijas Transporta Savienības viceprezidents, Krievijas Zinātņu Akadēmijas tautsaimniecības prognozēšanas Institūta laboratorijas vadītājs, Krievija

11.30 – 12.00   KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

12.00 – 13.30  II PLENĀRSĒDE (zāle „Daugava”, 1. stāvs)
Baltijas kravu plūsmu nodrošinājums ar transporta infrastruktūru

Moderators: Vytautas Paulauskas – Klaipēdas Universitātes jūras departamenta vadītājs, Lietuva

• Krievijas – Latvijas tirdzniecības – ekonomikas attiecības un sadarbības perspektīvas tranzīta nozarē
Jevgēņijs Tihonovs – Krievijas vēstniecības Latvijā tirdzniecības- ekonomikas nodaļas vadītājs, Krievija

• Tranzīta kravu pārvadājumu attīstības perspektīvas virzienā Ķīna – Baltijas valstis, izmantojot Transsibirijas maģistrāli
Boris Lukovs – Transsibīrijas pārvadājumu Koordinācijas Padomes ģenerālsekretāra padomnieks, Krievija

• Dzelzceļš. Baltija. Latvija. Fakti un jaunas iespējas.
Māris Riekstiņš – VAS Latvijas dzelzceļš attīstības direktors, Latvija

• Dzelzceļa telpa un kravas plūsmu infrastruktūras nodrošinājums Lietuvā
Antanas - Zenonas Kaminskas – Projekta „Rail Baltica” direkcijas direktors, Lietuva

• TRASECA koridora savienojuma iespējas ar Baltijas jūras transporta sistēmu
Vytautas Paulauskas – Klaipēdas Universitātes jūras departamenta vadītājs, Lietuva

13.30 – 14.30   PUSDIENAS

14.30 – 17.00 III PLENĀRSĒDE (zāle „Daugava”, 1. stāvs)
Transporta nozares attīstības stratēģija un optimizācija ekonomiskās recesijas laikā

Moderators: Jurijs Ščerbaņins – Krievijas Zinātņu Akadēmijas tautsaimniecības prognozēšanas Institūta laboratorijas vadītājs, Krievija

• Krievijas ogļūdeņražu transportēšana un tranzīts Baltijas reģionā: problēmas un perspektīvas globālās ekonomikas krīzes laikā
Marija Belova – Enerģētikas un finanšu Institūta Enerģētikas departamenta vecākā eksperte, Krievija

• Ekonomiskais novērtējums, veidojot jaunas pazemes gāzes krātuves Latvijā, kas nodrošinās nepārtrauktu gāzes piegādi ES austrumu reģionā
Egīls Fortiņš – Uzņēmuma „Naftas un gāzes konsultanti” prezidents, Latvija

• Latvijas un Baltijas valstu prāmju līniju izmantošanas aspekti mainoties ES likumdošanai
Harijs Rapoports – Uzņēmuma „Ave Line” komercdirektors, Latvija

• Krievijas konteineru tirgus – aktuālā situācija un pamattendences
Olga Fialkina – SeaNews rīkotājdirektore, Krievija

• Kazahstana, ka Eirāzijas tranzīta valsts virzienā uz Eiropu
Valērijs Guļbas – Kazahstanas prezidenta administrācijas ārštata padomnieks ekonomikas jautājumos Latvijā

• Transporta uzņēmuma pārvaldīšana krīzes laikā
Aleksandrs Ovanesovs – Uzņēmuma „Strategy partneri” partneris, Krievija

• Transporta loma krīzes pārvarēšanai Latvijas ekonomikā
Olga Pavuka – Dr.oec., BMA asociētais profesors, „Baltic – curse.com” galvenā redaktore, Latvija

* Programmā iespējamas izmaiņas un papildinājumi

17.00 Kokteiļvakars viesnīcā Radisson SAS Daugava Hotel
V&M Dress-Code kolekcija „Vasaras pieskāriens”

 

Piektdiena, 2009.gada 29.maijs
Viesnīca „Amrita”, Rīgas iela 7/9, Liepāja, LV-3401

8.00  Konferences „TransBaltica2009” dalībnieku izbraukšana
no Rīgas (ar  autobusu) no viesnīcas Radisson SAS Daugava
uz Liepāju

11.00- 11.30 Foruma dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

11.00- 17.00 Lietišķu kontaktu birža (notiek visu foruma laiku)

11.30- 11.40 Foruma atklāšana, apsveikuma uzrunas   
(konferenču zāle, (Liepājas Dome, Latvijas Tranzīta biznesa
asociācija)

11.40- 13.05 Institūciju un uzņēmēju prezentācijas*

11.40-12.00 Liepājas SEZ un Liepājas ostas kā kravu multifunkcionālā centra attīstības perspektīvas. Investoru piesaistes nosacījumi un piedāvājumi (G. Beļskis, Liepājas SEZ pārvaldnieka palīgs)

12.00- 12.15 Eiropas Savienības transporta politikas eventuālā ietekme uz komercdarbības vidi Latvijas tranzīta nozarē. (R. Zīle, Eiropas Parlamenta deputāts)

12.15- 12.35 Kontaktu veidošana jauniem darījumiem. (G. Grants, SIA „GG Consulting” valdes loceklis)

12.35- 12.50 Satiksmes ministrijas prioritātes tranzīta veicināšanai. (A. Maldups - Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors)

12.50- 13.05 Ekonomikas ministrijas prioritātes uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, investīciju piesaistē un atbalstam eksportspējīgiem komersantiem (E. Beļskis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktors)

13.05- 14.00 Pusdienu pārtraukums

14.00- 15.45 Institūciju un uzņēmēju prezentāciju turpinājums

14.00- 14.15 LIAA pakalpojumi un biznesa iespējas nākotnē. (R. Dakters, LIAA Investīciju un tirdzniecības veicināšanas departamenta Investīciju piesaistes nodaļas vadītājs)

14.15- 14.30 Makroekonomiskā situācija un šī brīža reālās finansēšanas iespējas. (R. Smukais, DnB NORD Banka Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs)

14.30- 14.45 Latvijas dzelzceļa infrastruktūras un sadarbības projektu attīstība tranzīta koridorā „Austrumi- Rietumi” (A. Zjatkovs- VAS „Latvijas dzelzceļš” Attīstības direkcijas Tehniskās daļas vadītājs)

14.45- 15.00 Efektīvi kravu pārvadājumi dzelzceļā. (K. Vītoliņš, Latvijas Loģistikas asociācijas valdes loceklis)

15.00- 15.15 Datu drošības risinājumi- inovācijas. (A. Soroka, „Headtechnology Baltics Ltd.” prokūrists)

15.15- 15.30 Publisko un privāto partnerattiecību modeļu pielietošanas priekšnosacījumi un aktuāli risinājumi. (V. Liberte, Zvērinātu advokātu birojs „Zelmenis & Liberte” partnere)

15.30- 15.45 Apdrošināšana krīzes apstākļos. (V. Nolbergs, AAS „Balta” Korporatīvo darījumu vadītājs)

15.45- 15.55 Foruma noslēgums (rezumējums, idejas, atsauksmes)

16.00- 17.00 Ekskursija pa Liepājas ostu (ar autobusu)

17.00 Foruma dalībnieku izbraukšana uz Rīgu (ar autobusu)

Avots: http://www.rmsforum.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.