Garantija
Garantija
Lai no ārvalstniekiem iekasētu naudas sodu par Latvijā izdarītu pārkāpumu, izstrādāti grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz iespēju piemērot jaunu piespiedu līdzekli - garantijas naudu.

Jauno piespiedu līdzekli drīkstētu piemērot par šādiem administratīvajiem pārkāpumiem: par transportlīdzekļa vadīšanu bez autovadītāja apliecības, braukšanas ātruma un distances neievērošanu, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, sīko huligānismu, strādāšanu bez darba atļaujas un par citiem pārkāpumiem.

Garantijas naudas pieprasījumu varēs attiecināt arī uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu vadītājiem, kuru izdarīto administratīvo pārkāpumu izskatīšana ir Autotransporta inspekcijas kompetencē (piemēram, pārkāpts transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīms, pārsniegta transportlīdzekļa faktiskā masa un gabarīti).

Likumprojekts „Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā” 23. jūlijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi tapuši, jo patlaban soda piedziņa no ārvalstniekiem ir gandrīz neiespējama, jo pietiekams ir tikai tiesiskais regulējums attiecībā uz naudas soda piedzīšanu, piemēram, no Latvijas autovadītājiem.

Garantijas naudas apmēru noteiks amatpersona, kas sagatavos administratīvā pārkāpuma protokolu. Ja lēmumu par soda uzlikšanu pieņems pārkāpuma izdarīšanas vietā, garantijas naudas apmērs nosakāms tikpat liels kā uzliktais sods. Savukārt, ja protokolu nodos izskatīšanai pēc piekritības, garantijas nauda nosakāma tādā apmērā, kāds ir maksimālais sods par konkrēto pārkāpumu.

Ja ārzemnieks izdarījis likumprojektā norādīto administratīvo pārkāpumu (piemēram, pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu), bet neiemaksā garantijas naudu, viņam jāparaksta saistību raksts par apņemšanos triju darbadienu laikā to izdarīt. Ja ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa vadītājs izdarījis pārkāpumu, kura izskatīšana ir Autotransporta inspekcijas kompetencē, tiek aizturēti mašīnas reģistrācijas dokumenti un vadītāja apliecība līdz garantijas vai soda naudas iemaksāšanai.

Garantijas nauda nebūs jāmaksā, ja naudas sods tiks uzlikts uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas un pārkāpējs to samaksās. Pēc Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem autopārvadājumu uzraudzības jomā 2007.gadā netika samaksātas soda nauda naudas 63035 latu apmērā, bet 2008.gadā – 77445 latu apmērā. Līdzīgas tendences vērojamas arī citās jomās, piemēram, pērn par braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošanu ārvalstnieki soda naudās nesamaksāja 126145 latus.

Parādnieku sarakstu galvenokārt veido Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un vēl dažu Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāji. Šāda situācija rada nevienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas autovadītājiem, kas vairāk kā 90% gadījumu nomaksā uzlikto naudas sodu. Atbalstot Satiksmes ministrijas izstrādātos grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiktu nodrošināts soda neizbēgamības princips arī attiecībā uz likumpārkāpējiem – ārzemniekiem. Turklāt garantijas nauda kā piespiedu līdzeklis sastopamas arī citās ES dalībvalstīs – Polijā, Vācijā, Nīderlandē, Spānijā, Austrijā.

Jauno ieceri atbalsta Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”, Latvijas Tūrisma aģentu asociācija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju būs jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi par garantijas naudas iemaksu, termiņiem, par veidu, kādā institūcija (amatpersona) atmaksā noteikto garantijas naudu, par dokumentu aizturēšanu, kā arī jānosaka saistību raksta veidlapas forma. Plānots, ka grozījumi spēkā stāsies 2010. gada 1.jūlijā. Likumprojektam vēl jāgūst valdības un Saeimas atbalsts.

Avots: http://www.sam.gov.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.