Transporta un sakaru joma ir prioritāra jebkuras ražojošas nozares attīstībā

Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrija
Pie šāda secinājuma ceturtdien, 20. augustā, nonāca satiksmes ministra Kaspara Gerharda rīkotās diskusijas dalībnieki – transporta un sakaru nozares asociāciju un uzņēmumu pārstāvji.

Sanāksmes laikā Satiksmes ministrijas pārstāvji prezentēja ekonomikas atveseļošanas plānā iekļaujamos priekšlikumus transporta un sakaru nozares atbalstam, pievēršot uzmanību tam, ka Ekonomikas ministrijas izstrādātajā plānā ietvertie eksporta iespēju paplašināšanas principi nav iedomājami bez infrastruktūras un transporta, kā arī tranzīta un loģistikas sektora attīstības.

Par nozares prioritātēm ministrija noteikusi tranzīta apjoma palielināšanu, piedāvājot konkurētspējīgāku tranzīta koridoru, un distribūcijas biznesa attīstību.

Lai nodrošinātu distribūcijas biznesa attīstību ir jāmazina vai jālikvidē nevajadzīgus administratīvos un birokrātiskos šķēršļus (jālikvidē preču pavadzīmes rēķini ar VID numuriem preču un pakalpojumu apritē, jāievieš atliktais PVN režīms par importu, jāievieš atbrīvojumi no galvojuma sniegšanas par muitas parādu preču pagaidu uzglabāšanai un ievešanai muitas noliktavās). Šo aktivitāšu veikšana neprasa būtiskus finanšu ieguldījumus, bet sniegs vērā ņemamu pozitīvu efektu.

Savukārt, lai palielinātu tranzīta apjomu, ir nepieciešams līdzfinansējums dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka lielu izmaksu daļu veido tieši infrastruktūras izmaksas. Tās samazinot, Latvija varētu iegūt būtiskas priekšrocības un pārņemt papildu kravas, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā starp Baltijas valstīm valdošo konkurenci šajā jomā.

Klātesošie tika informēti, ka ministrija turpina apgūt ES fondu investīcijas, to ietvaros tiek īstenots kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekts. Ministru prezidenta vadītā Latvijas Ostu padome kalpo par nozīmīgāko koordinējošo struktūru Latvijas Ostu un tranzīta nozaru attīstībā, un tās funkcijas plānots paplašināt, pārsaucot to par Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomi.

Satiksmes ministrs K.Gerhards klātesošajiem nozares pārstāvjiem izklāstīja savu redzējumu par turpmāku tranzīta, loģistikas un datu pārraides sektora attīstību, uzsverot, ka transporta un sakaru nozare ir konkurētspējīga starptautiskā, globālā mērogā, ne tikai valsts iekšienē. Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš piebilda, ka tieši tādēļ būtu svarīgi Latviju iekļaut starptautiskās piegādes ķēdēs, uzlabojot infrastruktūru un padarot valsti par Baltijas distribūcijas biznesa centru.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra nepieciešamību modernizēt un attīstīt pasažieru pārvadājumus, lai nodrošinātu pietiekamu darbaspēka mobilitāti. Klātesošie atzina, ka neciešams attīstīt integrētas transporta sistēmu tehnoloģijas un piesaistīt investīcijas infrastruktūras uzlabošanai. Baltijas asociācijas „Transports un loģistika” prezidents Jānis Jurkāns uzsvēra Latvijas priekšrocības un atgādināja par virkni spožu Latvijas panākumu, lai mudinātu klātesošos optimismam un konsolidētu spēkus jauniem panākumiem tranzīta jomā. Latvijas uzņēmēji ir spējīgi konkurēt ar kaimiņiem- valstij tikai nedaudz rūpīgāk jāieklausās uzņēmējos.

Sakaru nozares kontekstā ministrija saskata iespējas datu pārraides tranzītā, datu centru pakalpojumos, platjoslu attīstībā, sakaru iekārtu ražošanā, informācijas tehnoloģiju pakalpojumos un izglītībā.

SIA „Lattelecom” vadītājs Juris Gulbis skaidroja, ka aktuāla transporta un sakaru nozares problēma ir tai paredzēto līdzekļu pārdale un novirzīšana citām tautsaimniecības jomām, tādējādi bremzējot turpmāku nozares attīstību un neparedzot jaunu iespēju pavēršanu ekonomikas augšupejai. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa piebilda, ka tehnoloģiju un jauno komunikāciju piedāvātās iespējas nodrošina 50% darba ražīguma, tādēļ ir svarīgi turpināt uzsākto platjoslu interneta projektu un attīstīt sakaru infrastruktūru.

Jau ziņots, ka satiksmes ministrs K.Gerhards vēlas izvērtēt transporta un sakaru nozares turpmāko lomu tautsaimniecības attīstībā. Ministrs uzsver nozares nozīmi, jo pērn tā veidoja 10,8% no IKP, turklāt tajā strādā 10% Latvijas nodarbināto iedzīvotāju. Nozares pārstāvji tika aicināti precizēt un papildināt Satiksmes ministrijas apkopotos ekonomikas atveseļošanas plānā iekļaujamos priekšlikumus pirms to iesniegšanas Ekonomikas ministrijā un valdībā. Kopumā diskusijas dalībnieki atbalstīja ministrijas izvirzītās prioritātes un pauda aicinājumu arī pārējiem valdības locekļiem ņemt tos vērā.

Avots: http://www.sam.gov.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.