Satiksmes ministrs
Satiksmes ministrs
Šā gada rādītāji liecina, ka transports un sakari veido vairāk kā pusi no Latvijas pakalpojuma eksporta. Savukārt tranzīts, kas neapstrīdami ir Latvijas ekonomiku stabilizējošs faktors, veido 37% no kopējiem eksporta ienākumiem. Šādu faktu atzīmēja satiksmes ministrs Kaspars Gerhards starptautiskajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) transporta ministru forumā, kas noslēdzās piektdien, 11. septembrī. Divu dienu sanāksmē notika dalībvalstu ministru un valdības pārstāvju viedokļu apmaiņa par situāciju transporta un sakaru nozarē. Pasākuma dalībnieki vienprātīgi atzina, ka nepieciešams ieguldīt līdzekļus nozares infrastruktūrā un veikt, tā sauktos, ekonomikas sildīšanas pasākumus, radot jaunas darba vietas, atbalstot videi draudzīgus transporta veidus, sekmējot multimodālos transporta pārvadājumus.

Kopumā delegāciju skatījums uz transporta sektora perspektīvām ir optimistisks, jo katra valsts meklē jaunus risinājumus un iespējas, kā atrisināt krīzes radītās sekas. Starptautiskā transporta foruma (ITF) ģenerālsekretārs Džeks Šorts, vadot diskusiju, secināja, ka visām klātesošām valstīm jāturpina uzsāktie transporta projekti, kuru ieguldījums būs redzams ilgtermiņā.

Foruma dalībnieki vienojās par kopējo paziņojumu Eiropas Komisijai par Trans-Eiropas transporta tīklu politikas pārskatu. Dokumentā galvenais uzsvars vērsts uz TEN-T tīkla savienojumiem ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm. Nobeigumā ministri atzina, ka neskatoties uz katras valsts atšķirīgo nacionālo transporta attīstības politiku, ir svarīgi strādāt ar kopīgiem mērķiem arī starptautiskā mērogā. Šorts rezumējot norādīja, ka „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu transporta ministru kopīgā sanāksme Rīgā ir labs piemērs šādai kopīgai sadarbībai”.

Forums NB8 formātā Baltijā notiek pirmo reizi. Šogad sanāksmē piedalījās ministri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas un ITF, un delegācijas no Norvēģijas, Dānijas, Somijas un Islandes.

Avots: http://www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.