Valdība atbalsta bīstamo kravu aprites „jumta likumu”

Cisterna
Cisterna
Lai radītu pēc iespējas drošāku bīstamo kravu apriti, Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi „jumta likumu”, kas paredzēs vienotas prasības un politiku šajā jomā.

Bīstamo kravu* droša aprite ir iespējama tikai precīzi ievērojot Latvijas un starptautiskajos dokumentos paredzētos noteikumus pareizas kravu klasifikācijas, iepakošanas, marķēšanas, iekraušanas, pārvadāšanas, transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un citos aspektos.

Latvijā starptautiskajos nolīgumos noteiktās prasības ir ietvertas dažādos normatīvajos aktos, kas attiecas uz katru transporta veidu atsevišķi, un tiek sekmīgi pildītas. Tomēr ir arī jautājumi, kas patlaban nav pilnībā aptverti. Līdz ar to likumprojekts noteiks bīstamo kravu apritē iesaistīto institūciju kompetences sadalījumu, iekļaujot arī līdz šim neaptvertās jomas, piemēram, bīstamo kravu aprites kontroles nosacījumus, aizsardzības pasākumu plānošanu, īstenošanu un kontroli. Šādas sistēmas izveidošana līdz minimumam samazinātu negadījumu iespēju bīstamo kravu apritē.

To paredz SM izstrādātais likumprojekts „Bīstamo kravu aprites likums”, ko otrdien, 25.maijā, apstiprināja valdībā. Lai likums stātos spēkā, tas vēl jāpieņem Saeimā. Minētais likumprojekts paredz arī izveidot Bīstamo kravu aprites Konsultatīvo padomi, kuras uzdevumi būs, piemēram, sagatavot priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm bīstamo kravu apritē. Tāpat padome apkopos un analizēs bīstamo kravu uzraudzības pasākumu rezultātus, lai izstrādātu priekšlikumus nepieciešamiem uzlabojumiem.

[*] Krava ir bīstama, ja tā savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumu, īpašuma bojājumus vai radīt kaitējumu videi u.c.

Avots: www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.