Statistika transporta darbības rezultātiem 2010.g. 1. pusgadā

Statistika 2010. gada I ceturksnī
Statistika
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada 1. pusgadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 25,3 milj. t kravu, kas ir par 10,3 % mazāk nekā 2009. gada 1. pusgadā

 

 

 

 

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (milj. t.)

2010 I (milj. t)

2010 I % pret

2009 I

2010 I % pret

2009 II

Pavisam 25.29 -10.3 -0.8

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi 0.56 -7.0 -19.8
eksporta kravu pārvadājumi 1.64 +44.3 +1.5 reizes
importa kravu pārvadājumi 21.82 -12.3 -1.8
tranzīta kravu pārvadājumi 1.27 -19.3 -15.0

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir samazinājies par 42,1 tūkst. t (7 %) un veidoja 0,6 milj. t.

Savukārt starptautiskajos kravu pārvadājumos ar dzelzceļa transportu 2010. gada 1. pusgadā pārvadāja 24,7 milj. t kravu – par 2,8 milj. t (10,3 %) mazāk nekā 2009. gada 1. pusgadā. 83,8 % no starptautiskajiem pārvadājumiem dzelzceļa transportā veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.

2010. gada 1. pusgadā kravu pārvadājumi ar autotransportu sasniedza 20,5 milj. t kravu, kas ir par 32,4 % vairāk nekā 2009. gada 1. pusgadā.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu (milj. t.)

2010 I (milj. t)

2010 I % pret

2009 I

2010 I % pret

2009 II

Pavisam 20.47 +32.4 -8.5

tai skaitā:

iekšzemes kravu pārvadājumi 16.96 +34.4 -10.6
eksporta kravu pārvadājumi 1.42 +10.4 +9.1
importa kravu pārvadājumi 0.71 -6.3 -6.5
kravu pārvadājumi ārvalstīs 1.38 1.7 reizes +3.6

Lielāko daļu (82,9 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma transportēja iekšzemē, kur pārvadāja 17 milj. t kravu, kas ir par 4,3 milj. t (34,4 %) vairāk nekā 2009. gada 1. pusgadā. Starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu 2010. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada (2009) attiecīgo laika periodu, ir palielinājušies par 23,5 % – tika transportēts 3,5 milj. t kravu.

2010. gada 1. pusgadā 28,9 % (5,9 milj. t) ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 26,6 % (5,5 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 14,1 % (2,9 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. Komercpārvadājumos 2010. gada 1. pusgadā transportēja 13,4 milj. t kravu, kas ir par 46,2 % vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–jūnijā. Pašpārvadājumos - 7,1 milj. t kravu, kas ir par 12,3 % vairāk nekā 2009. gada 1. pusgadā.

Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. t)

Kravu pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem
Statistika kravu pārvadājumos 2010. gada pirmajā ceturksnīPa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2010. gada 1. pusgadā transportēja 3 milj. t naftas produktu, kas ir par 24,4% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī–jūnijā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2010. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, turpināja samazināties.

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem (milj. pasažieru)

Pasažieru pārvadājumi pa ceturkšņiem un transporta veidiem
Statistika kravu pārvadājumos 2010. gada pirmajā ceturksnī


Pa dzelzceļu 2010. gada 1. pusgadā pārvadāja10,1 milj. pasažieru, kas ir par 10,2 % mazāk nekā 2009. gada 1. pusgadā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits ir samazinājies par 10,5 %, bet starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) pieaudzis par 15,7 %.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2010. gada 1. pusgadā pārvadāja 63,3 milj. pasažieru, kas ir par 17,1 % mazāk nekā 2009. gada 1. pusgadā. Lielākā daļa (99,7 %) ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē, kur, salīdzinot ar 2009. gada janvāri–jūniju, to skaits ir samazinājies par 17 %, bet ar starptautiskās satiksmes autobusiem – par 23,4 %.

Avots: http://www.csb.gov.lv/