Tranzīta biznesa pārstāvji spriedīs par nozares problēmām

Tranzīta kravu pārvadājumi
Tranzīta kravu pārvadājumi
Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas (LTBA) biedru sapulcē otrdien plānots apspriests vairākus nozīmīgus nozares problēmjautājumus, informē asociācija.

Sapulces dalībnieki diskutēs par Latvijas brīvostām (BO) un speciālajām ekonomiskajām (SEZ) zonām svarīgu jautājumu- nodokļu atvieglojuma režīma pagarinājuma faktiskajām un juridiskajām iespējām, ņemot vērā, ka BO un SEZ statuss jeb darbības termiņš beidzas ar 2017.gadu.

Asociācija norāda, ka 2001.gadā pieņemtais likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" no Eiropas Komisijas puses tika atzīts kā esošais atbalsts, jo ietvēra visas komercdarbības atbalsta kontroles normas. Eiropas Savienības valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.- 2013.gadam darbības termiņš beidzas 2013.gadā, tādēļ Eiropas Savienības Konkurences ģenerāldirektorāts jau šobrīd sāk darbu pie jaunu Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu izstrādes. Lai sniegtu Finanšu ministrijai informāciju par pamatnostādņu piemērošanas prakses rezultātiem Latvijā un sagatavotu priekšlikumus par to, kas būtu saglabājams no esošā regulējuma jaunajās vadlīnijās, kas izslēdzams, kādi nosacījumi modificējami un kādi iekļaujami papildus, LTBA biedriem - Ventspils, Rīgas brīvostas pārvaldēm un Liepājas SEZ pārvaldei būtu jānāk talkā, ar ārējo konsultantu palīdzību sagatavojot attiecīgu pētījumu.

Lielu interesi Ventspils un Rīgas ostas izrāda par sašķidrinātās gāzes (LNG) termināļa būvniecības iespējām un projekta attīstības gaitu. Tādēļ informēt par to LTBA biedrus sapulcē ir uzaicināts Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele. LTBA ir iecerējusi aicināt Ekonomikas ministriju rosināt diskusiju par termināļa iespējamo atrašanās vietu Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē un turpināt organizēt Eiropas Komisijas atbalstu potenciālajam Latvijas LNG termināļa projektam.

Darbs pie LTBA biedru interešu pārstāvēšanas Eiropas Savienības līmenī projekta realizācijas tika uzsākts jau 2005.gadā. Minētā projekta ietvaros asociācijas ārējais konsultants SIA "Eirokonsultants" ik gadus informē LTBA biedrus par Eiropas Savienības institūciju plānotajām iniciatīvām transporta nozarē, kas izriet pamatā no Eiropas Komisijas darba programmas. LTBA uzmanības lokā 2011.gadā būs ES Transporta politikas Baltā grāmata nākamajiem desmit gadiem, "lidostu pakete", Zema oglekļa satura ekonomikas ceļvedis līdz 2050.gadam, Eiropas enerģētikas efektivitātes plāns līdz 2020.gadam, kā arī EK ziņojums par nākotnes PVN stratēģiju.

Plaša spektra iniciatīvas paredzētas EK darba programmā līdz EK pilnvaru termiņa beigām. Aktuālākās no tām 2011.gadā būs Valsts atbalsta vadlīnijas jūras transportam, Ziņojums par ES vides tiesību aktu ieviešanu un politiku, Ziņojums par starptautisko transporta politiku saistībā ar kaimiņvalstīm, ES stratēģija un rīcības plāns ilgtspējīgai bioekonomikai līdz 2050.gadam. Tāpat LTBA uzmanība tiks pievērsta EK priekšlikumu paketei "zaļākam" transportam, kas saistīta ar transporta ārējo izmaksu internalizāciju un Eirovinjetes direktīvas ieviešanu.
LTBA darbības ES dimensijā 2011.gadā būs saistītas ar Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) pārskatīšanas procesu un pamattīkla kritēriju noteikšanu, kas var būtiski ietekmēt Latvijas jūras ostu un starptautiskās lidostas "Rīga" iekļaušanu pamattīklā. LTBA atbalsta Komisijas Zaļās grāmatas piedāvāto divslāņu tīka izveidi, kurš ir balstīts uz pašreizējām TEN-T kartēm, un vairākveidu transporta "pamattīklu", kurš vēl ir jādefinē, par prioritātēm nosakot dzelzceļu, ostas un to savienojumus ar loģistikas centriem. Satiksmes ministrija tiks aicināta aktīvi turpināt aizstāvēt Latvijas tranzīta nozares intereses gan nacionālajā gan ES līmenī.

LTBA pārstāv Latvijas tranzīta biznesa intereses, sadarbojas ar tranzītu saistītajām Latvijas, ārvalstu un ES institūcijām, iesaistās konkrētu nacionālo politiku veidošanas un normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas procesā, kā arī iesaistās ES transporta, muitas un starptautiskās tirdzniecības politikas izstrādē.

Avots: www.delfi.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.