Nozares jaunumi

Virza Latvijas un Serbijas nolīguma par pārvadājumiem ar autotransportu pieņemšanu

Starptautiskie kravu pārvadājumi
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Virzību ir sācis likumprojekts, kas ļaus nostiprināt un paplašināt tirdznieciskos sakarus un preču apmaiņu starp Latviju un Serbiju.

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu” ceturtdien, 12. maijā, tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Lai stātos spēkā, tas vēl jāatbalsta Ministru kabinetā un jāpieņem Saeimā.

Tiesību akts izstrādāts, lai izveidotu līgumtiesisko bāzi starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Serbiju. Nolīguma noslēgšanas rezultātā radīsies iespēja veikt operatīvu preču transportēšanu starp abām valstīm, jo abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem. Ar nolīguma spēkā stāšanos administratīvās procedūras pēc būtības netiks vienkāršotas, bet gan reglamentētas saskaņā ar Eiropā pieņemto praksi un atbilstoši katras valsts normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

Nolīgums nosaka Latvijas un Serbijas autopārvadātāju tiesības, atrunā pārvadājumu veidus, kā arī definē darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem, veicot pasažieru un kravu autopārvadājumus starp Latviju un Serbiju. Tāpat tiek noteikti pasažieru un kravu pārvadājumu veikšanas vispārējie principi, atļauju režīma piemērošana pārvadājumiem, nodokļu un nodevu sistēmas piemērošana un atbrīvošana no tiem.

No abu valstu pārstāvjiem tiek paredzēts izveidot Kopējo komisiju, kas risinātu ar nolīguma izpildes nodrošināšanu saistītos starptautisko autopārvadājumu organizēšanas jautājumus. Kopējā komisija noteiktu arī izsniedzamo starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un veidu.

Likumprojekts attieksies uz fiziskām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem. Šobrīd jau tiek veikti starptautiskie kravu autopārvadājumi starp Latviju un Serbiju uz atļauju pamata, par kuru apmaiņu ir vienojušās abu valstu kompetentās institūcijas. Tranzīta pārvadājumi ir liberalizēti, proti, tie tiek veikti bez atļaujām. Divpusējiem pārvadājumiem un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm nepieciešamas atļaujas.

2010.gada 18.maijā Rīgā tika saskaņots Latvijas un Serbijas valdību nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu projekts. Nolīgums redakcionāli precizēts un sarakstes ceļā saskaņots ar Serbijas pusi 2011.gada sākumā. Līdzīgi nolīgumi par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu Latvijai ir noslēgti ar 42 valstīm.

Avots: www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.