Valdība atbalsta īpaši riskanto kravu aprites aizsardzības kārtību

ADR
ADR
Noteikta bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība, kas nosaka prasības visiem šo kravu apritē iesaistītajiem dalībniekiem.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzsver: „Latvijā īpaši bīstamo kravu aprites dalībniekiem nepieciešams noteikt detalizētus pienākumus šo kravu apritē, lai kontrole tiktu veikta atbilstoši apdraudējumam un postījumiem, kādus šīs kravas var radīt cilvēkiem un videi. Tādējādi noteikumi turpmāk reglamentēs kārtību un uzlabos bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu apriti un attiecīgi samazinās sabiedrības apdraudējumu no tām.”

Visiem minēto kravu apritē iesaistītajiem dalībniekiem līdz šā gada beigām būs jāsagatavo bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aizsardzību reglamentējošie dokumenti. Tie iekļaus minēto kravu reģistru, dalībnieku pienākumu sadali, šo kravu pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas vietu aprakstu un plānu, informāciju par transportlīdzekli, vadītāju, par pārvadājumu atbildīgajām personām u.c., ja šādi dokumenti nav bijuši izstrādāti iepriekš saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

Reglamentējošos dokumentus kontrolēs Valsts policija, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Latvijas jūras administrācija, ostas pārvaldes, Civilās aviācijas aģentūra, kā arī Drošības policija un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, atbilstoši savai kompetencei. Konstatējot būtiskus starptautisko nolīgumu vai reglamentējošo dokumentu prasību pārkāpumus, uzraudzības institūcijām būs tiesības pārtraukt attiecīgo bīstamo kravu apriti līdz pārkāpumu pilnīgai novēršanai.

Kārtībai jāstājas spēkā šā gada 1. jūlijā. To paredz SM izstrādātais noteikumu projekts „Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība”, ko otrdien, 21. jūnijā, apstiprināja valdība. Bīstamas kravas ar īpašu riska potenciālu ir kravas, ko potenciāli iespējams ļaunprātīgi izmantot terora aktā, radot cilvēku upurus, masveida postījumus vai citas smagas sekas.

Avots: www.sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.