Nozares jaunumi

Lielajām ostām nosaka vienotas prasības ostu maksai

Lielajām ostām nosaka vienotas prasības ostu maksai

Lielajām Latvijas ostām būs vienotas prasības ostu maksai, kā arī atvieglojumu un ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņu noteikšanai, paredz otrdien valdībā atbalstītais noteikumu projekts.

Ministru kabineta (MK) noteikumi "Kārtība, kādā ostas pārvalde nosaka ostas maksas, to atvieglojumus, ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus" izstrādāti, pamatojoties uz Ostu likumu. Satiksmes ministrijā (SM) norāda, ka Latvijas lielajām ostām paredzētas vienotas, pārredzamas, taisnīgas un nediskriminējošas prasības ostu maksai, to atvieglojumiem un ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņu noteikšanai. Atbilstoši Eiropas Parlamenta regulai šie noteikumi neattiecas uz mazajām ostām.

Ostu likums paredz, ka ostas maksas un ostu pakalpojuma tarifa robežlīmeņus nosaka ostas pārvalde. SM skaidro, ka, ņemot vērā Eiropas Parlamenta regulas ieteikumus, lai ostu maksas būtu efektīvas, tās katrā atsevišķā ostā būtu jānosaka pārredzami atbilstoši ostas komercstratēģijai un investīciju plānām un - attiecīgā gadījumā - ar vispārējām prasībām, kas noteiktas attiecīgās dalībvalsts vispārējās ostu politikas ietvaros. SM arī norāda, ka attiecībā uz minētajiem ostu pakalpojumiem būtu jāparedz kārtība, lai nodrošinātu, ka maksas tiek noteiktas pārredzamā, objektīvā un nediskriminējošā veidā un ir samērīgas ar sniegtā pakalpojuma izmaksām.

Ostu likumā, ir izmantoti termini "atvieglojums" un "atbrīvojums", un ostu pārvaldes, individuāli izvērtējot katru gadījumu, ir tiesīgas piešķirt gan atvieglojumus, gan atbrīvojumus, ņemot vērā kuģu tipu, kuģošanas mērķi un citus aspektus. Ņemot vērā, ka ostu maksu atvieglojumi un atbrīvojumi tiek piešķirti saimnieciskās darbības veicējiem ar mērķi, lai osta saglabātu konkurētspēju, salīdzinot ar citām reģiona ostām, šādi pasākumi ir vērtējami komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā.

Katrai lielajai ostai ir tiesības un pienākums ņemt vērā attiecīgās ostas attīstības plānus un investīciju nepieciešamību, kā arī sekot līdzi Latvijas kopējai transporta politikai, kas attiecas uz ostu un tranzīta politiku, tādējādi veidojot ostu maksu apmēru un ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņus. Ostu maksām un pakalpojumu maksām ir jābūt nediskriminējošam attiecībā uz visiem ostu lietotājiem un caurskatāmām, tās nedrīkst kropļoti konkurenci.

Noteikumi paredz, ka ostu pārvaldes, izvērtējot ostu maksu apmēru, ņem vērā izmaksas, kas veidojas, sniedzot attiecīgo vajadzību ostas klientam. Ostas maksās tiek iekļautas infrastruktūras izmantošanas, tās uzturēšanas un attīstības izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas, kas var veidoties ostas pārvaldei. Līdzvērtīga sistēma tiek pielietota, lai noteiktu ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņus, ostu pārvaldes izvērtē, kādi faktori ir iekļaujami.

Ostas pārvaldes var ierosināt un pārskatīt ostu maksu apmēru un ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņus vienu reizi gadā, bet par šādu lēmumu ir jāinformē ostas sadarbības padome, kurā dalību ņem ostu lietotāji. Ostas pārvalde sniedz ostu lietotajiem pilnvērtīgu informāciju ar pamatojumu par ostu maksu un ostu pakalpojumu tarifa robežlīmeņu izmaiņām, gala lēmumu par attiecīgajām izmaiņām pieņem attiecīgā ostas pārvalde.

Ostu likums paredz, ka ostas pārvalde, pēc apspriešanās ostas sadarbības padomē, publicē administratīvo aktu par ostu maksām un ostu pakalpojumu tarifa robežlīmeņiem oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" un ostas pārvaldes tīmekļvietnē. Ostas maksas un ostu pakalpojumu tarifa robežlīmeņi stājas spēkā ne agrāk kā divus mēnešus pēc to publicēšanas "Latvijas vēstnesī".

Avots: https://www.db.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.

Vervo komandā strādā pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri prasmīgi un operatīvi palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu un atrisināt jautājumus, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem un citiem loģistikas pakalpojumiem.

Darba laiki

Birojā - Tīraines iela 1, 3. stāvā


P. 9.00 - 17.30
O. 9.00 - 17.30
T. 9.00 - 17.30
C. 9.00 - 17.30
P. 9.00 - 17.00
Se. - Sv.  - -

Kontakti

  • Adrese: Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058

  • Telefons: +371 67674570

  • E-pasts: info@vervo.lv