Nozares jaunumi

PVD informē par veikto kravu kontroli 2011. gadā

Krava
Krava
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) robežinspektori 2011. gadā uz Eiropas Savienības ārējās robežas 12 robežkontroles punktos ir veikuši 54 012 preču kontroles. Salīdzinot ar 2010. gadu – kontroļu skaits ir pieaudzis par 2 228 jeb 4,1% un galveno skaita pieaugumu veido ievestās pārtikas kravas.

No pārbaudītajām 54 012 kravām pārtikas nekaitīguma kontrole veikta 19 705, fitosanitārā kontrole 14 513, veterinārā kontrole 13 349, dzīvnieku barības un barības piedevu kontrole 3 682, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole  1 990, nepārtikas preču drošuma kontrole 722 kravām. 98,4% no visām pārbaudītajām kravām atbilda prasībām un tās tika ielaistas Eiropas Savienības teritorijā. 855 kravas jeb 1,6% no visām pārbaudītajām kravām tika atzītas par neatbilstošām. No tām 664 kravas nosūtītas iznīcināšanai, bet 191 nosūtīta atpakaļ uz eksportētājvalsti vai izcelsmes valsti. Robežkontroles inspektori īslaicīgi, līdz lēmuma pieņemšanai par tālākām rīcībām, kā arī līdz laboratorisko vai cita veida kontroles rezultātu saņemšanai, aizturējuši 195 kravas. No iznīcināšanai nosūtītajām kravām 648 bija neatbilstoši apstrādāts un marķēts koksnes iepakojamais materiāls, kuru izmanto kravu stiprinājumam un kas var radīt risku ES un Latvijā ievest augu karantīnas organismus.

No pārtikas produktiem, kas nosūtīti atpakaļ uz eksportētājvalsti, galvenokārt bija uztura bagātinātāji - 21, kuru izcelsmes valsts ASV un Krievija, jo tie nebija reģistrēti uztura bagātinātāju reģistrā un neatbilda marķējuma prasībām. Pārējiem noraidītajiem pārtikas produktiem bija neatbilstošs marķējums un neatbilstoši kvalitātes dokumenti. Atpakaļ uz eksportētājvalsti vai izcelsmes valsti lielākoties, tāpat kā iepriekšējos gados, tiek nosūtīti medikamenti (125 pasta sūtījumi), kurus nevar saņemt no trešajām valstīm, ja saņēmējam nav zāļu receptes, receptes noraksta vai kopijas. No fitosanitārajai kontrolei uzrādītajām precēm visvairāk atpakaļ tika nosūtīti svaigi zaļumi, piemēram, baziliks no Izraēlas, jo tajos tika atklāti dzīvi kaitēkļi - lapu alotājmušas (Liriomyza sativae). Pārtikas nekaitīguma preču robežkontrolei visbiežāk tika uzrādīti graudaugi un to produkti, alkoholiskie dzērieni, eļļas augu sēklas, sulas, augļu un dārzeņu konservi, svaigi augļi, dārzeņi, rieksti, konditorejas izstrādājumi. Robežkontrolei uzrādītie pārtikas produkti tika ievesti no 79 dažādām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Kā lielākās eksportētājvalstis var minēt Krieviju, Kazahstānu, Ukrainu, Baltkrieviju, Izraēlu, Ķīnu, Turciju un ASV. Veterinārā kontrole galvenokārt tika veikta tranzīta kravām, jo dzīvnieku izcelsmes preču imports ir tikai nepilni 5% no kopējā apjoma, galvenokārt tās ir dažādas saldētas zivis, zivju konservi un medus. Salīdzinājumā ar 2010.gadu fitosanitārai kontrolei pakļauto kravu skaits, kuras ieved no trešajām valstīm palicis nemainīgs. 2011.gadā fitosanitārā kontrole tika veikta koksnes iepakojamam materiālam un koksnei, svaigu garšaugu un zaļumu, puķu spraudeņu un stādu kravām.

Robežkontrole veikta arī augu un dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barībai un barības piedevām. PVD robežkontroles inspektori 2011. gadā aktīvi iesaistījās Latvijā veiktajos piesardzības pasākumos uz robežas, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatību no Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala Latvijā. Pastiprināti tika kontrolēti un veikti dezinfekcijas pasākumi 1 242 mājlopu transporta līdzekļiem kas atgriezās Eiropas Savienībā pēc dzīvnieku izkraušanas no Krievijas. Tāpat robežkontroles inspektori pēc 2011.gada 11.martā notikušās zemestrīces Japānā un iespējamā radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanos vidē un ūdeņos, tai skaitā arī pārtikas produktos, veica  zivju, molusku/vēžveidīgo, svaigu augļu un dārzeņu sūtījumiem no Klusā okeāna reģiona valstīm (Japānas, Ziemeļkorejas, Dienvidkorejas, Taivānas, Filipīnas, Kanādas, Ķīnas, Honkongas un Vjetnamas),  kas no  izcelsmes valsts izsūtīti pēc 2011.gada 15.marta, pārbaudes, lai noteiktu 134Cs, 137Cs, 131I, 90Sr daudzumu produktos un pārliecinātos vai produkti atbilst normatīvo aktu prasībām. 10 zvejas un 4 augu izcelsmes pārtikas produktu paraugos, pēc to laboratoriskajām pārbaudēm, piesārņojumu nekonstatēja.

Avots: www.pvd.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.