Krievijas pievienošanās PTO sekmēs tās lomas palielināšanos Latvijas ārējā tirdzniecībā

Kravu pārvadājumi
Kravu pārvadājumi
Sagaidāms, ka pēc Krievijas iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) tiks sekmēta Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas lomas palielināšanās Latvijas ārējā tirdzniecībā, informēja Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāve Evita Urpena.

Krievijas iestāšanās process PTO patlaban ir noslēguma fāzē. Eiropas Komisijai izdevies panākt politisku vienošanos ar Krieviju par visiem Eiropas Savienībai (ES) svarīgākajiem atvērtajiem jautājumiem. Patlaban turpinās tehnisks darbs pie Krievijas PTO saistību sakārtošanas. Krievijas iestāšanās starptautiskajā organizācijā plānota šā gada augustā. Urpena stāstīja, ka pēc Krievijas iestāšanās PTO tai būs saistoši daudzpusējie PTO līgumi (attiecībā uz preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesībām, strīdus izšķiršanu u.c.) un, ņemot vērā panāktās saistības, tai būs jāievēro tādi PTO nediskriminācijas pamatprincipi kā vislielākās labvēlības režīms, nacionālais režīms, minimālo saistību līmenis u.c. Tādējādi Krievijas tirdzniecības politika būs jāīsteno PTO saistību ietvaros, kas cita starpā ierobežos iespējas nākotnē piemērot dažādus protekcionisma pasākumus un sekmēs uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Krievijā.

Acīmredzamākais ieguvums būs tas, ka līdz ar dalību PTO Krievija uzņemsies saistības attiecībā uz importa un eksporta tarifu piemērošanu, t.i., Krievija nedrīkstēs praksē piemērot augstākus tarifus, kā noteikts tās PTO saistībās. Kopumā vērtējot PTO ietvaros paredzētās saistības, Krievijas importa tarifu beigu vidējā saistītā vērtība ir 7,5%, kas ir zemākais rādītājs starp BRIC valstīm (Brazīlija, Ķīna, Indija, Krievija). Piemēram, rūpniecības precēm Krievijā tas vidēji ir 6,9%, kamēr Indijai - 40%, Ķīnai - 10%, bet Brazīlijai - 34%. Turklāt Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas ūnijas kontekstā ir būtiski tas, ka līdz ar Krievijas iestāšanos PTO tās saistības muitas ūnijas kompetencē esošajos jautājumos būs saistošas arī pārējām ūnijas dalībvalstīm, kas arī ir iestāšanās procesā PTO. Tas nozīmē, ka Krievijas uzņemtās saistības par importa tarifu likmēm būs saistošas arī Baltkrievijai un Kazahstānai, ņemot vērā ūnijas vienoto tarifu. Tādi paši principi attiecas arī uz citiem jautājumiem, piemēram, tirdzniecības tehnisko regulējumu, sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, tirdzniecības licencēšanas jautājumiem u.tml. Tas ir būtisks ieguvums no tāda viedokļa, ka vēl pirms Kazahstānas un Baltkrievijas iestāšanās PTO to tirdzniecības režīmi pamatā būs jāīsteno saskaņā ar PTO noteikumiem.

Tāpat Krievijas iestāšanās procesā PTO ES ir izdevies panākt divpusēju vienošanos par Krievijas diskriminējošo dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifu politikas atcelšanu. Saskaņā ar to 2013.gadā Krievija atcels tarifu atšķirības dzelzceļa kravu pārvadājumiem, piemēram, uz un no Latvijas ostām salīdzinājumā ar savām ostām (kas noteiktām precēm pārsniedz pat 30%). Turklāt nākotnē Krievija nedrīkstēs atjaunot šādus diskriminējošus pasākumus. Abām pusēm ir izdevies panākt arī vienošanos par Krievijas saistībām attiecībā uz apaļkoku eksporta nodevām koksnei, kas nodrošinās, ka ES, tostarp Latvijas, kokapstrādes uzņēmumi varēs importēt apaļkokus (priedi, egli, bērzu u.c.), kas tiks aplikti ar krietni mazākām Krievijas eksporta nodevām salīdzinājumā ar pašreizējo praksi. Krievijas eksporta nodevu saistības attiecas arī uz citiem izejmateriāliem, tostarp naftas produktiem, metāliem. Turklāt salīdzinājumā ar citām valstīm Krievijas eksporta nodevu saistības ir visspēcīgāk nostiprinātas tās iestāšanās PTO nosacījumos. Pēc EM pārstāves sacītā, Krievijas uzņemšana PTO attiecības ar ES un arī Latviju ietekmēs labvēlīgi, jo tiks atvieglots tirdzniecības process, tiks sekmēta abu pušu uzņēmēju ekonomiskā sadarbība un kontakti.

Ieguvums būs arī tas, ka Latvijas un Krievijas ekonomiskā sadarbība pilnvērtīgi balstīsies uz daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumiem. Piemēram, sanitāro un fitosanitāro pasākumu jomā Krievijas prasības būs jāpiemēro, balstoties uz vispāratzītiem starptautiskajiem principiem, kas nāks par labu Latvijas pārtikas preču (zivrūpniecības, konditorejas u.c.) eksportētājiem, jo nodrošinās Krievijas sanitāro un fitosanitāro pasākumu paredzamību. Turklāt Krievijas dalība PTO kalpos par pamatu kopīgās vīzijas par ES un Krievijas vienotas ekonomiskās telpas īstenošanai. "Sagaidāms, ka tas viss būtiski sekmēs Krievijas, arī Baltkrievijas un Kazahstānas lomas palielināšanos Latvijas ārējā tirdzniecībā, ļaujot efektīvāk izmantot tai piemītošās konkurētspējīgās priekšrocības. Tajā pašā laikā praksē tirdzniecības apjomu palielināšanās ir atkarīga arī no pašu Latvijas eksportētāju kapacitātes un spējas apmierināt, piemēram, lielo Krievijas pasūtītāju pieprasījumu," sacīja Urpena. Viņa arī norādīja, ka jebkuras valsts saistības PTO ir unikālas un īpašas, jo arī situācija un intereses katrai valstij ir atšķirīgas. Krievijas gadījumā vairākos būtiskos jautājumos ir panākti kompromisi, kas, no vienas puses, nodrošina pietiekami pieņemamas Krievijas saistības, bet, no otras puses, ņem vērā arī tās intereses. Tajā pašā laikā Krievija ir tiekusies panākt īpašus horizontālus izņēmuma nosacījumus tās PTO iestāšanās noteikumos, bet PTO dalībvalstis, ņemot vērā līdzšinējo praksi, to ir noraidījušas. Līdz ar to Krievijas PTO saistības ir uzskatāmas par visaptverošām un pieņemamām.

Avots: www.delfi.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.