2017. gadā Liepājas ostas stividorkompānijas pārkrāvušas 6,6 miljonus tonnas kravu, kas ir par 16 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš. Tas ir otrs veiksmīgākais gads Liepājas ostas vēsturē, nostiprinot savas pozīcijas Baltijas jūras reģionā kā graudu osta, portālam ziņoja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš stāsta: “Kopīgas ikdienas darba rezultātā, sadarbojoties uzņēmējiem ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, un risinot dažādus jautājumus ar atbildīgajām ministrijām, VAS “Latvijas dzelzceļš” un kravu īpašniekiem, sasniegtie rezultāti apliecina, ka Liepājas osta var veiksmīgi strādāt ar stabilu un pieaugošu kravu plūsmu, piesaistot arī jaunas kravas.

2017. gada divpadsmit mēnešos Liepājas ostas kompānijas pārkrāvušas 6 588 647,19 tonnas dažādu kravu, tai skaitā beramkravas – 4 858,5 tūkstošus tonnas, ģenerākravas – 1251,7 tūkstošus tonnas un lejamkravas – 478,4 tūkstošus tonnas.

Kravu apgrozījuma pieaugumu nodrošina mērķtiecīga, pārdomāta ilgtermiņa attīstība Liepājas SEZ pārvaldei sadarbojoties ar uzņēmējiem. Kopumā līdz šim ostas attīstībā Liepājas pašvaldība Liepājas pārvalde un valsts kapitālsabiedrības ieguldījušas aptuveni 130 miljonus eiro. Tas arī ir vien no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, kas veicina ostas attīstību, nodrošinot vairāk kā 2000 darbavietas, papildus veicinot autotransporta, kuģu apgādes u.c. uzņēmumu darbību.

2017. gadā tika turpināti ieguldījumi ostas infrastruktūrā, attīstot dzelzceļa pievadceļus un uzlabojot vagonu manevrēšanas spēju. Paralēli arī uzņēmēji paplašināja savus terminālus. 2017. gadā vien uzbūvētas trīs jaunas noliktavas un kopējā beramkravu uzglabāšanas jauda palielināta par 10 procentiem. Arī turpmākajos gados plānots turpināt pilnveidot ostas darbības efektivitāti, padziļinot kuģu ceļus, izveidojot kuģu iekraušanas vietu Brīvostā, kā arī izbūvējot jaunus auto un dzelzceļa pievadceļus.

2017. gadā Liepājas ostā aptuveni 40 procentus veidoja vietējās kravas gan graudi, gan ro-ro kravas, ko nodrošina regulāra prāmju satiksme sadarbībā ar prāmju operatoru “Stena Line”, kas palielināja prāmja ienākšanu skaitu nedēļā līdz piecām reizēm. LSEZ SIA “Terrabalt” turpināja piesaistīt projektu kravas, piemēram, AS “UPB” dzelzsbetona konstrukcijas, kā arī nodrošina pilsētas ražošanas uzņēmu LSEZ SIA “Jensen metal” , LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” u.c. saražotās produkcijas eksportu.

2017. gadā veiksmīgi strādāja stividorkompānijas, kuru termināli atrodas Kara ostas kanālā un pirmo reizi kopā pārsniedza viena miljona tonnu apgrozījumu. Karostas kanālā atrodas stividorkompānijas, kas pārkrauj gan celtniecības materiālus tajā skaitā Brocēnos ražotu cementu, gan lauksaimniecības produkciju, gan lejamkravas.

No ostas stividorkompānijām 2017. gadā lielāko kravu apgrozījumu nodrošināja LSEZ SIA “Ekers Stividors LP, kas pārkrāva 2,4 miljonus tonnu, LSEZ SIA „Liepāja Bulk Terminal” – 1,8 miljonus tonnu un LSEZ SIA “Terrabalt” – 0,9 miljonus tonnu.

2017. gadā Liepājas ostā apkalpoti 1444 kuģi, iebraukuši un izbraukuši 41 111 pasažieri. Aizvadītā gada divpadsmit mēnešos pārkrauto konteineru skaists bija 3829 TEU, bet RO-RO vienību skaits – 39 261.

Avots: www.liepajniekiem.lv/

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.