Nozares jaunumi

ETMK atļaujas 2016.gadā

ETMK atļaujas 2016.gadā2016. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2015.gadā, būs derīgas 16 atļaujas.

 Ņemot vērā, ka nākošajā gadā ETMK atļauju sistēmā vairs nebūs atļaujas „EURO III drošiem” automobiļiem, Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

•„EURO IV drošiem” automobiļiem 200 gada un 300 īstermiņa ETMK atļaujas, bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;

•„EURO V drošiem” automobiļiem 920 gada un 1800 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 80 gada un 600 īstermiņa atļaujas, kuras derīgas Krievijas teritorijā;

•„EURO VI drošiem” automobiļiem 24 gada un 144 īstermiņa ETMK atļaujas, kuras derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2016.gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Informējam, ka ir apstiprināts 2016.gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar EURO V drošiem un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem, sadales saraksts.

Atļaujas izsniegt plānots uzsākt no 2015.gada 21.decembra.

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

1) Uzņēmuma zīmogam;

2) Spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;

3) Pilnvara, ja pārstāvim nav paraksta tiesības.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu, 2016.gada ETMK ”EURO V drošo” un “EURO VI drošo” atļauju, kas derīgas Krievijā, pamatsadalē tiks iekļauti uzņēmumi, kas iesniedza iesniegumus par 2016.gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām līdz 2015.gada 02.novembrim plkst.16:30. Atļauju aprēķinā tiks ietverti uzņēmuma transportlīdzekļi, kuri reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā līdz 2015.gada 2.novembrim, kuru kopējā pieļaujamā masa nav mazāka par 16 tonnām un kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

Konsultācijas un informāciju par 2016.gada ETMK atļauju sadali sniedz:

•Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītājas vietniece Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

Avots: http://www.atd.lv/lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.