Nozares jaunumi

Latvijas - Bulgārijas Kopējās komisijas sanāksme

Transports
Transports
Saskaņā ar 1995.gada 28.septembrī parakstītā  Latvijas – Bulgārijas starpvaldību nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu noteikumiem, š.g. Puses atzīmēja, ka 2011.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējie  tirdzniecības apjomi starp Latviju un Bulgāriju palielinājušies par 23,3% un sasnieguši 30,7 miljonus Eiro, kas norāda uz starptautisko autopārvadājumu attīstības perspektīvām starp abām valstīm.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs un atzīmēja, ka autopārvadājumu attīstības tendences abās valstīs ir līdzīgas. Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2012.gadam un vienojās, ka esošās 150 atļaujas ir pietiekams daudzums abu valstu pārvadātājiem 2012.gadā. Delegācijas vienojās par sākotnējo atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nākošajam 2013.gadam un noteica to 150 atļauju apmērā. Puses apliecināja, ka katram gadam piešķirtās atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Bulgārijas delegācija informēja, ka, atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, kopš 2012.gada 1.janvāra Bulgārijā ir atļauts veikt kabotāžas pārvadājumus. Delegācijas atzīmēja, ka starp abām valstīm notiek sekmīgi regulārie pasažieru pārvadājumi maršrutos Rīga - Krakova - Sofija un Rīga – Sofija – Varna. Ir paredzēts, ka šogad maršruts Rīga – Sofija – Varna tiks pārveidots maršrutā Rīga – Prāga – Sofija. Puses uzsvēra, ka sekmīgi attīstās neregulārie tūrisma pārvadājumu, ko veic gan Latvijas, gan Bulgārijas pārvadātāji. Šie pārvadājumi notiek atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām un par kontroles dokumentu tajos izmantojams ES brauciena formulārs. Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par nepieciešamību sakārtot prasības pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm, izstrādājot šim nolūkam jaunu OMNIBUS nolīgumu vai arī paplašinot esošā INTERBUS nolīguma darbības sfēru.

Apspriežot ES autotransporta likumdošanas „Autotransporta paketes” prasību piemērošanu, puses īpašu vērību veltīja nacionāla elektroniskā reģistra ieviešanas, autopārvadātāju licencēšanas, profesionālās kompetences, kā arī transporta menedžeru apmācības jautājumiem. Puses apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas attīstības perspektīvām un atzīmēja šīs sistēmas nozīmīgumu starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī apsprieda problēmas kādas pastāv starp sistēmas dalībvalstīm. Latvijas delegācija informēja par speciālo atļauju izdošanas kārtību smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadājumiem, kā arī maksas par autoceļu lietošanu plānoto ieviešanu atlikšanu no 2014.gada 1.janvāri u.c. jautājumiem. Bulgārijas delegācija iesniedza informāciju par braukšanas ierobežojumiem vasaras periodā no 12. aprīļa līdz 30.septembrim kravas automobiļiem, kuriem asu skaits pārsniedz 2 asis.

Šie ierobežojumi atticas uz nedēļas pēdējo darba dienu (piektdienu) un nedēļas pēdējo dienu (svētdienu), kurās minēto automobiļu braukšana ir aizliegta laikā no plkst. 16:00 līdz 22:00. Bulgārijas delegācija arī iesniedza informatīvo materiālu par prasībām kādas jāievēro ārvalstu pārvadātājiem veicot kabotāžas pārvadājumus Bulgārijas teritorijā. Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks 2013.gadā Bulgārijā. jūlijā Rīgā notika kārtējā  Latvijas – Bulgārijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm 2012.gadam un 2013.gadam, apmainījās ar viedokļiem par ES autopārvadājumu likumdošanas „Autotransporta paketes” prasību ieviešanu savās valstīs, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.

Avots: www.atd.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kas piedāvā starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.