Nozares jaunumi

Izskatīs Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu

Izskatīs Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektuTrešdien, 15.aprīlī, notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kuras darba kārtībā Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts.

 Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti ostu attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni, kā arī prioritātes to sasniegšanai. Programmas mērķis ir uzturēt un saglabāt augsti attīstītas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas Latvijas ostas, kuras ar veiksmīgu darbību ir iekļāvušās vienotajos transkontinentālos multimodālajos transporta koridoros, piedāvājot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, palielinot apstrādājamo kravu apjomus un nodrošinot augstas kvalitātes pasažieru apkalpošanu. Latvijas ostu mērķis ir nostiprināt līdera pozīcijas Baltijas valstu ostu vidū, saglabājot esošos kravu apjomus, kā arī piesaistot jaunas kravu plūsmas, kravu veidus un klientus.

LOTLP katru gadu izskata jautājumu par transporta informācijas sistēmu attīstību, izvērtējot paveikto 2014.gadā un plānojot rīcības un definējot prioritātes darbam 2015.gadā. Transporta informācijas sistēmu attīstība un moderno tehnoloģiju ieviešana transporta nozarē ir būtisks faktors transporta sistēmas attīstībā, veicinot tās konkurētspēju, operativitāti un pieejamību.

Sēdē tiks izskatīts ziņojums par tranzīta kravu pārvadājumu traucējošiem faktoriem, kā arī priekšlikumi pasākumiem to novēršanai. Sēdē plānots uzklausīt ziņojumu par pasākumiem Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu caurlaides spēju palielināšanai un kravas transportlīdzekļu rindu samazināšanai.

LOTLP ir valdības izveidota institūcija, ko vada Ministru prezidents. Padome piedalās nozares politikas veidošanā, noteiktā kārtībā sniedzot priekšlikumus un atzinumus valdībai un citām institūcijām.

Avots: http://sam.gov.lv

Raksts pārpublicēts SIA Vervo mājas lapā. SIA Vervo ir transporta uzņēmums, kura pamatdarbības veidi ir starptautiskie un vietējie kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi un citi loģistikas risinājumi: autotransporta (sauszemes) kravu pārvadājumi (pilnas kravas, saliktas kravas), aviotransporta (gaisa) kravu pārvadājumi, dzelzceļa kravu pārvadājumi, kuģu (jūras) kravu pārvadājumi, muitas brokeru pakalpojumi, lielgabarīta, negabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, noliktavu pakalpojumi, bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi, kravu apdrošināšana, personīgo mantu pārvadājumi.

Kontakti

Pievienojies

Seko SIA Vervo sociālajos tīklos, uzzini jaunākās ziņas un laimē balvas.